StureplanIdag skriver Lotta Edholm (L) och Björn Ljung (L) på SvD Brännpunkt om att Stureplan hotas att bli en byggarbetsplats under sju års tid om de planer som nu finns på stadsbyggnadskontoret blir verklighet.

Liberalerna anser att vissa delar av planerna för moderniseringen är bra, men tycker inte att det är rätt att ”ta fram den största schaktmaskinen.”

Läs hela artikeln här