Se alla
Liberalerna Spånga Tensta

Spånga-Tensta

Ett tryggt, grönt och idrottsvänligt Spånga

Utveckla Spånga IP

Spånga idrottsplats används alldeles för lite. Med enkla medel – som konstgräs på fotbollsplanen, tak över bandyisen och en uppfräschning av omklädningsrum och föreningsutrymmen – skulle fler människor och föreningar komma hit. Det skulle i sin tur bidra till trygghet, integration och bättre hälsa.

Gör Spånga IP till ett modernt idrottscenter

Liberalerna vill utveckla Spånga IP till ett modernt idrottscenter. Med ett tak över bandyisen och konstgräs på den stora fotbollsplanen skulle säsongerna förlängas. Dessutom behöver omklädningsrummen fräschas upp. Vi vill också skapa kontorsutrymmen här för lokala föreningar, så att vi får ett centrum för idrott och föreningsliv.

Det finns också stora miljövinster att göra genom att lägga solceller på de stora takytorna. Spillvärmen från ishallen kan användas för att värma upp fotbollsplanen. På så sätt kan Spånga IP bli ett viktigt centrum för idrott året om.

Med våra förslag skulle Spånga IP fyllas med liv och vår stadsdel skulle få en naturlig mötesplats. Det är bra för alla som idrottar, för tryggheten och för integrationen.

Rusta upp Spånga station

Spånga station är underdimensionerad och sliten. Vi kräver en entré i den västra delen av perrongen, en ny stationsbyggnad och att bussterminalen byggs om. Det behövs också bättre parkeringar för både bilar och cyklar. Och självklart ska klotter, skadegörelse och nedskräpning åtgärdas snabbt.

En trygg och trevlig station för ett växande Spånga!

Spånga växer och det är fantastiskt. Det ger vår småstad i storstaden chans att utvecklas. Men det är redan trångt på stationen, och den är sliten. Därför kräver Liberalerna:

En ny entré i den västra delen av perrongen. Det är viktigt för att minska trängseln och minska restiderna, men också av säkerhetsskäl. Fler övergångar minskar risken för att fotgängare riskerar livet när de genar över spårområdet.

En ny busstation ovanpå Bromstensvägen. Då blir det blir lättare att byta mellan tåg och buss. Genom överbyggnaden kommer också centrum att bli mer lättillgängligt för pendlare och för dem som bor norr om järnvägen.

Bättre parkering för både cyklar och bilar. Det ska vara lätt att pendla. Vi kräver nya, säkra cykelparkeringar i direkt anslutning till stationen samt en ny infartsparkering i Lunda.

Låt Spånga växa klokt och vackert

Spånga växer och det är fantastiskt. Det ger vår småstad i storstaden möjlighet att utvecklas. Men Liberalerna vill att det tas ett helhetsgrepp för hur Spånga ska växa. Trafiken måste funka och de få grönområden vi har ska bevaras. Spångafolkan och Församlingshuset är viktiga och ska vara kvar.