Se alla
Spånga Tensta

Spånga-Tensta

Ett tryggt, grönt och idrottsvänligt Spånga

Låt Spånga växa klokt och vackert
Spånga växer och det är fantastiskt. Det ger vår småstad i storstaden möjlighet att utvecklas. Men Liberalerna vill att det tas ett helhetsgrepp för hur Spånga ska växa. Trafiken måste funka och de få grönområden vi har ska bevaras. Spångafolkan och Församlingshuset är viktiga och ska vara kvar.

Rusta upp Spånga station NU
Spånga station är underdimensionerad och sliten. Liberalerna kräver ytterligare en entré mot Lunda, en ny stationsbyggnad och att bussterminalen byggs om. Det behövs också kameraövervakning och bättre parkering för både bilar och cyklar. Självklart ska klotter, skadegörelse och nedskräpning åtgärdas snabbt.

Utveckla Spånga IP till ett modernt idrottscenter
Spånga IP används idag alldeles för lite. Liberalerna vill att man sätter tak över bandyisen och konstgräs på fotbollsplanen. Komplettera med solceller och värmeåtervinning så förlänger vi säsongerna och är klimatsmarta. Investera också i föreningslokaler och nya omklädningsrum.