Se alla

Spånga-Järva

Ett tryggt, grönt och idrottsvänligt Spånga-Järva

Höjda skolresultat på Järva

Alla barn i Stockholm ska få samma chanser i livet. De senaste åren när Liberalerna styrt skolan har gymnasiebehörigheten på Järva ökat med 17 procentenheter. Det ska vara lika många elever som klarar grundskolan på Järva som i resten av staden. Fokus på kunskap och kvalitet i skolan ger alla barn chans att nå sina drömmar.

Bygg fler stora lägenheter

Liberalerna vill skapa fler stora lägenheter, som 4:or och 5:or, för att motverka trångboddhet. Bygg fler och billiga bostäder till livets alla skeden. Låt fler kunna äga sitt boende och arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning för att frigöra bostäder och skapa mer trygghet.

Stärkt samarbete för ett tryggt Järva

Liberalerna vill utveckla och stärka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis, näringsliv, fastighetsägare och fritidsverksamhet på Järva. Järvas aktiva föreningsliv ska stärkas ännu mer. En levande stadsdel och koordinerade insatser ökar tryggheten.

Utveckla Spånga IP

Spånga idrottsplats används alldeles för lite. Med enkla medel – som konstgräs på fotbollsplanen, tak över bandyisen och en uppfräschning av omklädningsrum och föreningsutrymmen – skulle fler människor och föreningar komma hit. Det skulle i sin tur bidra till trygghet, integration och bättre hälsa.

Gör Spånga IP till ett modernt idrottscenter

Liberalerna vill utveckla Spånga IP till ett modernt idrottscenter. Med ett tak över bandyisen och konstgräs på den stora fotbollsplanen skulle säsongerna förlängas. Dessutom behöver omklädningsrummen fräschas upp. Vi vill också skapa kontorsutrymmen här för lokala föreningar, så att vi får ett centrum för idrott och föreningsliv.

Det finns också stora miljövinster att göra genom att lägga solceller på de stora takytorna. Spillvärmen från ishallen kan användas för att värma upp fotbollsplanen. På så sätt kan Spånga IP bli ett viktigt centrum för idrott året om.

Med våra förslag skulle Spånga IP fyllas med liv och vår stadsdel skulle få en naturlig mötesplats. Det är bra för alla som idrottar, för tryggheten och för integrationen.

Rusta upp Spånga station

Spånga station är underdimensionerad och sliten. Vi kräver en entré i den västra delen av perrongen, en ny stationsbyggnad och att bussterminalen byggs om. Det behövs också bättre parkeringar för både bilar och cyklar. Och självklart ska klotter, skadegörelse och nedskräpning åtgärdas snabbt.

En trygg och trevlig station för ett växande Spånga!

Spånga växer och det är fantastiskt. Det ger vår småstad i storstaden chans att utvecklas. Men det är redan trångt på stationen, och den är sliten. Därför kräver Liberalerna:

En ny entré i den västra delen av perrongen. Det är viktigt för att minska trängseln och minska restiderna, men också av säkerhetsskäl. Fler övergångar minskar risken för att fotgängare riskerar livet när de genar över spårområdet.

En ny busstation ovanpå Bromstensvägen. Då blir det blir lättare att byta mellan tåg och buss. Genom överbyggnaden kommer också centrum att bli mer lättillgängligt för pendlare och för dem som bor norr om järnvägen.

Bättre parkering för både cyklar och bilar. Det ska vara lätt att pendla. Vi kräver nya, säkra cykelparkeringar i direkt anslutning till stationen samt en ny infartsparkering i Lunda.

Låt Spånga växa klokt och vackert

Spånga växer och det är fantastiskt. Det ger vår småstad i storstaden möjlighet att utvecklas. Men Liberalerna vill att det tas ett helhetsgrepp för hur Spånga ska växa. Trafiken måste funka och de få grönområden vi har ska bevaras. Spångafolkan och Församlingshuset är viktiga och ska vara kvar.