Se alla

Södermalm

Ett grönt och levande Södermalm med en god omsorg för äldre

Bevara Södermalms närakut och utöka äldreomsorgen
Alla ska ha rätt till bra och lättillgänglig vård. Närakuten på Södermalm fyller en
viktig funktion och utgör en trygghet för hela stadsdelen, varför vi vill att den ska få vara kvar. Äldrevården ska förbättras och utökas, och vi ska ha fler boenden för äldre – Södermalm är en plats för hela livet.

En levande stadsdel med nattliv och kultur
Låt Södermalm vara hjärtat i Stockholms kultur- och nöjesliv. Bevara de kulturvärden som redan finns, till exempel Kristinehovs Malmgård och våra kolonilotter. Utveckla även nöjeszoner där nattlivet kan pulsera. Allt detta gör Södermalm till en levande stadsdel i en storstad.

Nytorget på fotgängarnas villkor året om
Gör Nytorget till en permanent gångfartsgata och låt restaurangerna ha uteserveringar året runt. Nytorget är en av Södermalms mest populära platser och är en naturlig mötesplats både för oss som bor här och för de som besöker stan. Den har mycket mer att ge stockholmarna året om.