Se alla
Liberalerna Södermalm

Södermalm

Ett grönt och levande Södermalm med en god omsorg för äldre

Hammarby Sjöstad kan bli en mer välmående stadsdel

Hammarby Sjöstads läge vid vattnet är unikt och måste tas till vara. Liberalerna vill att Sjöstaden ska vara en trygg och välmående stadsdel med plats för alla genom hela livet.

Dags att vidareutveckla Hammarby Sjöstad

Liberalerna vill förbättra båtförbindelserna till övriga delar av staden så att det blir smidigare att ta sig fram på vattnet. Vi tycker att SL-biljetterna ska gälla på flera av båtförbindelserna.

Dessutom anser vi att det borde utredas var det kan ligga en badplats i stadsdelen och var man kan anlägga en plaskdamm för de allra minsta. Liberalerna vill också anlägga ett promenadstråk längs vattnet från Henriksdalshamnen till Danvikstull, så att Sjöstaden binds samman bättre med Södermalm och Saltsjöqvarn.

Vi föreslår också att Luma-bibliotekets öppettider ska utökas för att öka tillgängligheten, så att vi som bor här i Sjöstaden kan besöka biblioteket oftare.

Utveckla Södermalms rika kultur- och nöjesliv

Södermalm borde ha fler sommargågator och fler ytor för uteserveringar. Liberalerna vill att Söder ska vara en levande stadsdel där kultur, nöjesliv och ytor för grönska, rekreation och idrott är självklara inslag.

Gågator på hela Nytorgsområdet

Nytorgsområdet – med sin härliga atmosfär – borde bli gågata året runt så att det blir mer plats för människor och uteserveringar. Natt- och kulturlivet får inte försvinna från Södermalm, utan måste få vara en central del av stadslivet. Vi vill samverka med fastighetsägare så att lokaler i bottenvåningarna längs större gator levandegörs med mer plats åt kulturetablissemang, restauranger och butiker.

Liberalerna vill skapa fler möjligheter för entreprenörer att starta klubbar, scener och serveringar på bl.a. Långholmen, vid nya Slussen, i Fatbursparken och nedanför Skanstull.

Vi vill också bevara kulturhistoriska byggnader och områden såsom Kristinehovs Malmgård och Södermalms kolonilottsområden. På Söder behöver vi bättre ytor för rekreation i form av upprustade parker, fler trädplanteringar och fler ytor för idrott och lek.

Vård och trygghet genom hela livet på Södermalm

Oavsett ålder och livssituation ska du som bor här på Södermalm och Hammarby Sjöstad kunna lita på att det finns vård och omsorg genom hela livet. De ska vara trygga platser för alla oavsett tid på dygnet.

Flera partier i regionen vill lägga ner närakuterna, men vi tycker att det är viktigt att närakuten Södermalm bevaras. Vi vill också satsa på geriatrisk vård och att årsrika ska kunna känna sig trygga med att få vård- och omsorgsboende när de behöver och önskar det.

Dessutom behöver det finnas fler synliga poliser och fältassistenter på stan. För att människor ska känna sig trygga behövs också bättre städning och belysning på olika ställen runt om i vår stadsdel – särskilt runt Medborgarplatsen, Skanstull, Mariatorget, Södermalms allé, Tantolunden och i Fatbursparken.