Se alla
Skärholmen

Skärholmen

Trevliga centrum och närmare till akut vård i Skärholmen

Tryggare i Vårbergs centrum!
Vårbergs centrum måste bli tryggare och trevligare. Låt Stockholms stad köpa Vårbergs centrumfastighet för att få en långsiktig ägare. Vi vill ha krav på trygghetsskapande samverkan mellan fastighetsägarna i området. Bättre samarbete mellan olika aktörer utvecklar centrumet.

Lokal trygghetsjour
Vi vill inrätta en trygghetsjour dit lokala handlare och andra kan höra av sig för
att uppmärksamma behovet av ordningsvakter och fältassistenter på en viss plats. Så kan bland annat den öppna droghandeln, som finansierar gängkriminalitet, störas ut och öka tryggheten i området.

Öppna närakut i Skärholmen!
Skärholmsborna har för långt till akut vård. Närakuterna erbjuder snabb vård för de flesta akuta tillstånd – och gör att patienter slipper vänta länge på sjukhusens akutmottagningar. Liberalerna vill öppna fler närakuter – varav en i Skärholmen!