Se alla
Liberalerna Skärholmen

Skärholmen

Trevliga centrum och närmare till akut vård i Skärholmen

Öppna en närakut i Skärholmen

Skärholmsborna har alldeles för långt till akut vård. Närakuterna ger säker och snabb vård till hundratusentals stockholmare varje år. Särskilt till barn och äldre. Vi tycker att det nu är hög tid att öppna en närakut här i Skärholmen.

Alla borde ha närmare till vården. Därför vill Liberalerna öppna en närakut här i Skärholmen. Där får du hjälp med det som vårdcentralerna inte klarar – utan att du behöver åka till den stora sjukhusakuten. För många äldre är det särskilt bra att slippa omvägen via akutsjukhuset. Föräldrar som behöver akut hjälp till sina barn behöver vara trygga med att inte ha för långt till akuten.

Vi vill också utveckla och förstärka akutsjukhusen och vårdcentralerna, så att alla barn och vuxna får snabb vård, på rätt nivå. Dock vill partierna i oppositionen på olika sätt begränsa, minska eller helt lägga ned närakuterna. Det tycker vi är fel. Vi vill rädda närakuterna – och öppna fler.

Tryggare i Vårbergs centrum!

Vårbergs centrum måste bli tryggare och trevligare. Låt Stockholms stad köpa Vårbergs centrumfastighet för att få en långsiktig ägare. Vi vill ha krav på trygghetsskapande samverkan mellan fastighetsägarna i området. Bättre samarbete mellan olika aktörer utvecklar centrumet.

Lokal trygghetsjour

Vi vill inrätta en trygghetsjour dit lokala handlare och andra kan höra av sig för att uppmärksamma behovet av ordningsvakter och fältassistenter på en viss plats. Så kan bland annat den öppna droghandeln, som finansierar gängkriminalitet, störas ut och öka tryggheten i området.

 

 • Droghandeln är orsaken till en stor del av gängkriminaliteten och ska bekämpas med fler lokala poliser, ordningsvakter och kameraövervakning på brottsutsatta platser.
 • Det behöver inrättas en trygghetsjour dit lokala handlare och andra kan höra av sig för att uppmärksamma behovet av närvaro av ordningsvakter på en viss plats.
 • Det behövs kontinuerlig övervakning av krogarnas skötsel av spel- och alkoholtillståndoch också insatser mot fusk och ekonomiska oegentligheter i civilsamhället som illegal alkoholförsäljning och olagligt spel i föreningslivet.
 • Många vill bo i eget hus med nära till naturen. Bygg fler radhus och bostadsrätter i Skärholmen där idag de allra flesta bor i hyresrätter i flerfamiljshus.
 • Olovlig andrahandsuthyrning skapar stor otrygghet och måste bekämpas mer intensivt av fastighetsägarna i samarbete med stadsdelen och relevanta myndigheter.
 • Bevara och utveckla Sätraskogens naturreservat. Den biologiska mångfalden måste värnas och gröna korridorer ska upprätthållas för hela stadens ekosystem.
 • Stockholms stad ska verka för att locka större arbetsgivare att etablera sig i söderort, bland annat i Skärholmen, här finns stor potential att utveckla näringslivet när Förbifarten byggts klar och Spårväg Syd är på plats.
 • Pendelbåten mellan Tappström och Stadshuskajen ska via anrop kunna hämta och lämna resenärer på Skärholmens brygga.
 • Låt buss 135 gå med vissa turer till Sätrabadet under sommaren.
 • Bygg om den trafikfarliga korsningen Vårbergsvägen – Ekholmsvägen.
 • Bygg fler laddstolpar för bilar där så är möjligt och efterfrågan är stor.
 • Låt fler hyresgäster i Skärholmen ombilda sina lägenheter till bostadsrätter.
 • Stoppa olagligt spel, alkoholförsäljning och droghandel på restauranger och i föreningslivet med ökat samarbete mellan kommun och myndigheter.
 • Skapa smart belysning över parkeringen vid Johannesdals IP för ökad trygghet.