Särskilt stöd

En stor del av alla elever behöver särskilt stöd någon gång under sin skoltid. Alla
elever i skolan har rätt att få den hjälp och det stöd som krävs för att uppnå målen. Ju
tidigare stödet kan sättas in desto bättre. Tyvärr har undersökningar visat att alla
elever inte får det stöd de behöver, detta vill Liberalerna ändra på.

Vår politik

  • Anställ fler speciallärare.
  • Stärk elevhälsoteamen.
  • Öronmärk resurser till barn med särskilda behov.
  • Liberalerna vill, till att börja med, tredubbla antalet centrala särskilda
    undervisningsgrupper (CSI-grupper).
BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Barn i behov av särskilt stöd ska garanteras god undervisning i en bra lärmiljö,
antingen i den ordinarie undervisningen eller i mindre, särskilda
undervisningsgrupper på skolan eller centralt i staden. För gruppen med
neuropsykiatriska funktionsvariationer som följer den vanliga skolgången måste
insatserna från skolornas elevhälsoteam stärkas med ekonomiska möjligheter för
skolorna att anställa fler speciallärare och specialpedagoger. Resurserna till elever
med särskilda behov ska öronmärkas, för att säkerställa att de används till rätt
ändamål. Fler speciallärare måste anställas för att tillgodose de behov som finns.
Staden ska därför se över möjligheterna att starta en egen speciallärarutbildning
tillsammans med lärarhögskolorna i regionen.

UTÖKA PLATSERNA I SÄRSKILDA UNDERVISNINGSGRUPPER

Inkludering av elever med stora funktionsvariationer i vanliga klasser kan fungera väl.
När inkludering drivs som ett självändamål med starka ideologiska övertoner riskerar
det dock att gå fel. En stad av Stockholms storlek har alla möjligheter att skapa
högspecialiserade verksamheter för elever med de allra största behoven. För
gruppen med neuropsykiatriska funktionsvariationer som istället vill ha en
specialiserad skolgång ska det därför finnas bättre tillgång till specialskolor utan
långa kötider. De så kallade CSI-grupperna i Stockholms stads skolor ska finnas kvar
som högspecialiserade grupper och till en början tredubblas i antal så att alla elever
som behöver det kan få en plats i en lärmiljö som fungerar för dem.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.