Se alla

Rinkeby-Kista

Höjda skolresultat på Järva
Alla barn i Stockholm ska få samma chanser i livet. De senaste åren när Liberalerna styrt skolan har gymnasiebehörigheten på Järva ökat med 17 procentenheter. Det ska vara lika många elever som klarar grundskolan på Järva som i resten av staden. Fokus på kunskap och kvalitet i skolan ger alla barn chans att nå sina drömmar.

Bygg fler stora lägenheter
Liberalerna vill skapa fler stora lägenheter, som 4:or och 5:or, för att motverka trångboddhet. Bygg fler och billiga bostäder till livets alla skeden. Låt fler kunna äga sitt boende och arbeta mot olovlig andrahandsuthyrning för att frigöra bostäder och skapa mer trygghet.

Stärkt samarbete för ett tryggt Järva
Liberalerna vill utveckla och stärka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis, näringsliv, fastighetsägare och fritidsverksamhet på Järva. Järvas aktiva föreningsliv ska stärkas ännu mer. En levande stadsdel och koordinerade insatser ökar tryggheten.