På representantskapet måndagen den 8 oktober kommer sannolikt nominering av borgarråd m.m. att fastställas. Det är dock oklart om dessa val kan ske p.g.a. det rådande parlamentariska läget. Representanskapet kommer också att anta riktlinjer inför arbetet med nomineringsprocessen till kommunala uppdrag.

Ombud och tjänstgörande ersättare behöver vara på plats för registrering och uthämtning av röstkort kl 17:30. Registreringen är öppen tills att representantskapet öppnas kl 18:00.

OBS: Om ordinarie ombud inte kan närvara ansvarar respektive lokalförening själva för att ersättare finns på plats och kallas in i rätt ordning.

Observera att endast ersättare som är valda av lokalföreningen och inrapporterade till kansliet kan tjänstgöra.

Plats: Representantrummet äger rum i Landstingssalen, på baksidan av Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Styrelsens presidium bereder och lägger förslag till representantskapet inför val av borgarråd och kommunstyrelse. Presidiets förslag kommer att skickas ut så snart det är möjligt.

Finns det medlemmar i din förening som vill vara åhörare så behöver de anmäla sitt deltagande på den här länken:
https://goo.gl/forms/g7oZAxVY1f3bAFM33

Detsamma gäller alla som behöver anmäla specialkost.

Tidsplan för representantskapet: 

17:30 – 18:00 Registrering av ombud och tjänstgörande ersättare

18:00 – 20:00 Förhandlingar

Har du några som helst frågor är du varmt välkommen att höra av dig på robin.nilsen@liberalerna.se