Sveriges och Stockholms välstånd byggs av företagsamma människor. Här finns kreativitet, utvecklingskraft och en internationell puls som syresätter hela landet.

Politiker skapar inte jobb, men vi kan underlätta för företagarna att göra det. Staden måste bli mycket bättre på att underlätta för människor som vill starta och driva företag. Det gör vi genom att förenkla onödiga regler och plocka bort byråkratiska mellanled. Vi säger nej till de rödgrönrosas politik om att välfärden ska drivas i kommunal regi. Istället välkomnar företag och ideella aktörer som vill göra skillnad i välfärdstjänsterna.

Arbetsmarknaden omgärdas idag av höga murar. Det drabbar dem som står längst bort från arbetsmarknaden – unga, personer med funktionsnedsättning, personer som är nya i Sverige liksom för äldre. Vår liberala politik går ut på att det ska bli lättare att gå från bidrag till jobb, lättare att få ett första jobb också för den med låg utbildningsnivå eller den som är ny i Sverige. Det är bättre att få ett första jobb med lite lägre lön, än att gå på bidrag länge. Därför föreslår vi inträdesjobb, med lägre lön, för bland annat nyanlända.

Trygghets- och säkerhetsfrågor är viktiga för handeln, och många handlare vittnar idag om att de utsätts för hot, rån och stölder. Polisens närvaro måste öka, men också Stockholms stad måste göra mer. Vi vill se 200 trygghetsvakter som ska arbeta långsiktigt på otrygga platser i Stockholm, och vi vill inrätta en trygghetsjour dit handlare och andra kan ringa för att få hjälp av trygghetsvakt vid otrygga situationer.

Stockholm ska vara en stad där kunskap värderas högt. Liberalerna tycker att kompetens och erfarenhet ska avspegla sig i lönekuvertet. Även klassiskt kvinnodominerade akademikeryrken som lärare, vårdpersonal och socialsekreterare måste ha goda löner och bättre möjligheter att göra karriär.

Det här vill vi göra:

 • Vi vill att staden tillgängliggör statistik och data som kan användas när nya produkter och tjänster tas fram av entreprenörer och företag.
 • Vi vill att Stockholms stad ska arbeta aktivt för att stadens företagsklimat blir attraktivt för storföretagens huvudkontor och forskningscentra.
 • Vi vill att staden anstränger sig för att locka ett utländskt toppuniversitet till staden. I följderna av Brexit börjar nu fler universitet att titta på att förlägga filialer utanför Storbritannien – då bör Stockholm vara en möjlig partner.
 • Vi vill att staden ska bli en bättre, tillväxtdrivande kund till mindre och medelstora företag.
 • Bort med krånglet. Vi vill att företag erbjuds en kontaktperson som tar ett helhetsansvar för en samlad bra service av kommunen. Vårt långsiktiga mål är att kontakten med staden ska bli så enkel att inget särskilt stöd behövs.
 • Vi vill kartlägga kommunens inverkan på konkurrensen. Konkurrens på lika villkor är nödvändigt för fungerande marknader. Därför är det viktigt att det offentliga inte snedvrider konkurrensen. För att öka transparensen vill Liberalerna att den verksamhet som staden bedriver på en konkurrensutsatt marknad ska kartläggas och öppet redovisas vart tredje år.
 • Det ska vara enklare att bedriva verksamheter som inte kräver fasta lokaler, exempelvis foodtrucks och torghandel. Vi vill därför sänka avgiften för foodtrucks, låta dem ha längre öppettider, ta bort begränsningen på antal foodtrucks samt öppna upp för foodtrucks på fler platser i staden och ge serveringstillstånd på passande platser. Vi vill också låta fler aktörer bedriva torghandel i staden.
 • Smarta e-tjänster stärker företagandet. För att göra det enkelt att överblicka de krav som ställs när man exempelvis ska öppna en restaurang ska företagare kunna söka alla tillstånd i en samlad digital tjänst. Staden ska löpande förenkla ansökningsprocesser och sträva efter att ständigt minska krångel och onödig byråkrati som försvårar näringslivsetableringar.
 • Vi vill att det ska bli enklare att driva företag som inte kräver fasta lokaler, till exempel foodtrucks och torghandel. Vi vill därför sänka avgiften för foodtrucks, låta dem ha längre öppettider, öppna upp för foodtrucks på fler platser i staden och låta fler aktörer bedriva torghandel.
 • Vi vill korta vägen till jobb för nyanlända. Utbudet av sfi-utbildningar måste öka. Vi vill att ett nytt jobbtorg för nyanlända inrättas.
 • Vi vill att inträdesjobb inrättas för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och för nyanlända. Jobben innebär slopad arbetsgivaravgift och lägre lön, och är en tidsbegränsad anställning som sedan ska kunna övergå i en vanlig tillsvidareanställning.
 • Vi vill att incitamenten att jobba stärks. Den som går från bidrag till jobb måste få behålla mer av inkomsten utan att det påverkar försörjningsstödet (s.k. jobbstimulans). Vi vill också att staden ska genomföra hembesök hos försörjningsstödmottagare.
 • Vi vill se till att de ungdomar som står längst bort från arbetsmarknaden, exempelvis de utan eget kontaktnät, med funktionshinder, eller med arbetslösa föräldrar ska få företräde vid kommunala sommarjobb.
 • Bort med ålderismen. Vi vill att anställda i Stockholms stad ska ha rätt att arbeta kvar till 70 års ålder om de så vill.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.