Den som är otrygg är inte fri. En viktig del av vår frihet är att vi inte behöver begränsa vår vardag för att vi känner oss otrygga. Vetskapen om att polisen finns när det behövs, och har resurser att komma när det verkligen krävs, bidrar till makten över den egna tillvaron. Men människors känsla av otrygghet har ökat över hela staden de senaste åren. I vissa delar av vår stad finns ett så pass kännbart kriminellt inflytande att de boende upplever att de inte längre kan röra sig som de vill.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Idag, under det rödgrönrosa styret, kommer insatserna senare när det handlar om ungdomar i ytterstaden jämfört med i innerstaden. Det är oacceptabelt. Socialtjänsten ska aldrig normalisera eller acceptera brott, utan ska ingripa tidigt. Samhället måste minska risken för att barn och unga dras in i kriminalitet, hjälpa de unga som riskerar att hamna snett och erbjuda sociala insatsgrupper för ungdomar och unga vuxna som vill lämna ett liv i kriminalitet.

Alla ska kunna vara trygga på gator och torg. Vi liberaler kräver fler poliser till Stockholm. I väntan på det vill vi bland annat rekrytera 200 trygghetsvakter som ska arbeta uthålligt på otrygga platser runt om i Stockholm. Vi vill också stärka socialtjänstens möjligheter att ingripa om en ung person håller på att dras in i kriminalitet.

När vi i lokaltrafiken upplever otrygga situationer har vi möjlighet att ringa SL:s trygghetsjour – vi vill på ett motsvarande sätt ha en trygghetsjour dit handlare och andra kan ringa för att få hjälp av en ordningsvakt vid akuta ordningsstörningar, som ett komplement till den permanenta bemanning vi vill se. På så vis kan hjälpen komma snabbare. Vi vill också att staden snabbare ska sätta upp trygghetskameror på kommunala fastigheter i brottsutsatta områden.

Klotter, nedskräpning och skadegörelse föder otrygghet och skickar signalen att detta är en plats som ingen bryr sig om. Därför måste renhållningen fungera bättre än idag, 24-timmars-garantin för klottersanering måste hållas, och krossade rutor och annan skadegörelse måste åtgärdas direkt. Så är det inte idag – det vill vi förändra.

Alla i vår stad ska kunna lita på att brott förebyggs och bestraffas, att staden hålls ren, snygg och trygg, och alla ska kunna lita på att samhällets skydd finns när man behöver det.

 

Det här vill vi göra: 

 • Vi vill införa kommunala trygghetsvakter. Som ett komplement till polisen ska 200 trygghetsvakter anställas för att öka tryggheten på särskilt brottsdrabbade platser i staden.
 • Vi vill ha fler poliser. Lönerna för poliser ska höjas så att fler poliser vill stanna kvar och komma tillbaka till yrket.
 • Vi vill investera en miljard för ett tryggare Stockholm. Staden ska genomföra en långsiktig investering för att öka tryggheten i staden, genom att rusta upp och bygga om otrygga områden.
 • Vi vill upprätthålla 24-timmarsgaranti mot klotter. Majoriteten har tyvärr valt att inte se till att 24-timmarsgarantin mot klotter efterlevs i staden. Saneringen dröjer för länge, och under tiden upplever människor att det är skräpigt och otryggt.
 • Vi vill inrätta en 24-timmars-garanti mot trasig belysning och fulla papperskorgar. Sådant ska avhjälpas inom ett dygn.
 • Vi vill ha trygga och snygga parker. Stockholms parker ska hållas i gott skick, vara väl upplysta och buskage ska regelbundet ansas.
 • Vi vill ha fler kameror på otrygga platser. Övervakningskameror, rätt använda och med en avvägning mellan intressena av integritet och brottsbekämpning, är ett viktigt verktyg för att minska brottsligheten.
 • Vi vill införa en trygghetsjour. Vi vill inrätta en stadsövergripande trygghetsjour, dit lokala handlare och boende kan vända sig för att tillfälligt öka närvaron av ordningsvakter vid större ordningsstörningar.
 • Vi vill införa samlat arbete mot nyrekrytering till kriminella miljöer. Staden behöver ta fram ett samlat program för hur samhället kan minska risken för att barn och unga mellan 10 och 24 år dras in i kriminalitet.
 • Vi vill se tryggare miljöer i kollektivtrafiken. Utformningen av gator, torg, perronger och tunnelbanestationer spelar stor roll för tryggheten. Gångvägar, tunnlar och entréer till tunnelbana och busshållplatser ska vara hela, rena och ljusa.
 • Vi vill höja lönerna för socialsekreterare. För att vända krisen inom socialtjänsten behöver lönerna för erfarna socialsekreterare höjas och arbetsvillkoren förbättras. Möjligheterna till handledning och stöd måste bli bättre.
 • Barn har samma rätt till hjälp oavsett stadsdel. I dagsläget reagerar myndigheterna senare när barn i ytterstaden hamnar i brott eller missbruk. Det kan vi liberaler aldrig acceptera. Alla barn har rätt till en bra uppväxt.
 • Vi vill starta ett starkare arbete mot extremism och radikalisering. Stockholms stad måste ha ett skarpt och evidensbaserat arbete för att minska risken för att våldsbejakande miljöer i staden växer. Staden ska arbeta närmare tillsammans med staten och de rättsvårdande myndigheterna.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.