En liberal jämställdhetspolitik handlar om att frigöra individens kraft genom att bekämpa den bristande jämställdheten och de värderingar som ligger bakom den.

Det liberala jämställdhetsuppdraget tar sikte på allas lika rätt till frihet, ansvar och makt, oavsett kön.

Jämställdheten börjar i barndomen. Växer vi upp under olika villkor kan vi inte förvänta oss att vi ska leva med lika villkor som vuxna. Också i Stockholm finns skillnader i flickors och pojkars, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Vi tror att varje människas frihet förutsätter att omgivningens åsikter om könsroller inte håller tillbaka individen när han, hon eller hen gör sina stora livsval. Patriarkala maktstrukturer begränsar individens frihet och möjlighet att delta fullt ut i samhället.

Insikten att denna ofrihet särskilt drabbar kvinnor och att dessa maktstrukturer måste brytas om friheten ska öka gör Liberalerna till ett feministiskt parti.

Det här vill vi göra:

 • Vi vill genomföra en lönesatsning i kvinnodominerade yrken i staden genom att höja socialsekreterares och lärares löner.
 • Vi vill skapa fler tjänster med hög lön i kvinnodominerade akademikeryrken som lärare och förskollärare.
 • Vi vill ha nolltolerans mot sexuella trakasserier på stadens arbetsplatser och verksamheter. Vi vill bland annat införa en visselblåsarfunktion där anställa anonymt kan anmäla missförhållanden så att de kan utredas.
 • Vi vill upprätthålla för varje flickas och pojkes rätt att inte utsättas för hedersrelaterat förtryck eller för kränkningar relaterat till sitt kön.
 • Vi vill stärka skyddet för den som riskerar att giftas bort.
 • Vi vill öka antalet skyddade boenden. Ingen ska behöva leva med våld i hemmet eller under hedersförtryck.
 • Vi vill införa en omvänd kommunarrest där relationsmisshandlare kan nekas tillåtelse att vistas i kommunen. Det är inte den som utsatts som ska flytta på sig utan den som slår.
 • Vi vill ge extra stöd till kvinnojourer som tar emot personer med särskilda behov, som personer med funktionsnedsättning. Vi vill också att det ska finnas kvinnojourer för personer med ickebinärt genus som utsätts för våld i nära relation.
 • Vi vill se till att förskolan och skolan ser varje individs potential och behov, oberoende av kön.
 • Vi vill möjliggöra för både kvinnor och män att förena arbete i stadens verksamheter, även på ledande positioner, och familjeliv.
 • Vi vill stärka tillgången till Svenska för invandrare på kvällar och helger för att möjliggöra för fler nyanlända kvinnor att snabbare lära sig svenska.
 • Vi vill förmedla fler lägenheter i Stockholms stads bostadsbolag till personer som behöver skydd från våld i nära relationer, och se till att alla bostadsbolag arbetar enligt Huskurage.
 • Vi vill att ungdomsjouren ska arbeta uppsökande mot unga som utsätts för människohandel och prostitution, tillsammans med polisen. Vi vill också att staden inrättas ett exitprogram för människor som vill ta sig ur prostitution.

 

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.