Pålsundet

Pålsundet är en av Söders vackra pärlor – en unik plats i världens vackraste stad. Det råder dåliga markförhållanden längs kanten, och de behöver åtgärdas. När platsen byggs om ska båtföreningen och andra sakägare få stort inflytande så att platsens karaktär i största möjliga mån kan bevaras.

Vår politik

  • Se till att utformningen görs i samverkan med framför allt båtklubben i området.
  • Se till att rädda varje träd som går, och se till att de träd som måste ersättas, också ersätts med stora träd och inte fjuttiga pinnar.
  • Endast nödvändiga arbeten ska göras.
  • Pålsundet ska också i framtiden vara en unik stockholmsskatt som så många människor älskar och trivs i.
Bygg om Pålsundet med hänsyn till dess unika karaktär

Pålsundet är en av Söders vackra pärlor – en unik plats i världens vackraste stad. Det råder dåliga markförhållanden längs kanten, och de behöver åtgärdas. Men detta måste göras på ett bra sätt, och när det har gjorts måste man återskapa en miljö som så långt det är möjligt liknar den som finns på platsen idag, med återplantering av träd och bevarande av båtklubben.

Liberalerna är det enda parti som haft allvarliga synpunkter på hanteringen av det ärende som till slut klubbades i fullmäktige, hela vägen genom den politiska byråkratin. Liberalerna har inte vänt sig emot behovet av att säkra området mot skred, men däremot mot den enormt fula utformning som man tidigare föreslagit.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.