Allt fler barn och unga är i behov av placering för att komma ifrån destruktiva och kriminella miljöer.

Placeringskostnaderna för barn och unga är en stor kostnad för stadsdelsnämnderna, så utöver förstärkningen av budgeten, inrättas dessutom en stadscentral skyddsfond på 20 miljoner. Stadsdelar som får exceptionellt många svåra ärenden ska kunna få ersättning ur fonden.

Detta är ett led i arbetet med att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet.

– Det är viktigt att stadsdelarna känner att de kan fatta de beslut som krävs när ett barn eller en ungdom har hamnat i allvarlig kriminalitet och därför stärker vi nu stadsdelarna i detta arbete, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).