Se alla
Gruppbild Norrmalm_1

Norrmalm-Vasastan

Ett levande Norrmalm med fler kultur- och idrottsmöjligheter

Förverkliga Piazza Odenplan, Vasastans vardagsrum
Odenplan kan bli en trivsam ”piazza”, ett torg som omges av attraktiva fasader och rymmer uteserveringar och folkliv. Liberalerna fortsätter kämpa för detta och vill utreda möjligheten att stänga av trafiken på en av de omgivande gatorna. Piazza Odenplan ska vara en självklar plats att umgås på.

Fler möjligheter till idrott på Norrmalm
När staden förtätas måste plats även ges till idrott och rörelse. Det ska vara enkelt att röra på sig även för barn och unga i innerstan. Norrmalm saknar idag en fullstor fotbollsplan och vi vill utreda möjligheten till nya fotbollsytor, och hitta plats för en fullstor fotbollsplan.

Fler evenemang och filminspelningar i Stockholm
Besöksnäringen är viktig för Stockholm, inte minst för stadens attraktivitet och sysselsättning. Staden ska arbeta aktivt för att attrahera lämpliga evenemang, för utveckling av upplevelseindustrin och för att fler filminspelningar ska förläggas till Stockholm.