Se alla
Liberalerna Norrmalm

Norrmalm-Vasastan

Ett levande Norrmalm med fler kultur- och idrottsmöjligheter

Vasastan behöver en riktig fotbollsplan!

Det ska vara enkelt att röra på sig och må bra här på Norrmalm. I dag finns ingen elvamannaplan i vår stadsdel. Det vill Liberalerna ändra på.

I dag måste vi som bor i Vasastan åka till en annan stadsdel när vi vill spela fotboll på en elvamannaplan. Vi är den enda stadsdelen i innerstan som inte har en egen fullstor fotbollsplan.

Idrott och rörelse är viktigt för våra barn och ungdomar, för att de ska ha roligt och må bra. Därför vill vi att det ska vara nära till platser där vi kan motionera och röra på oss.

Att göra idrotten tillgänglig är viktigt för folkhälsan. Idrott, lek och rörelse är bra för alla, inte bara de som vill och kan elitsatsa.

För att göra idrotten mer tillgänglig för Vasastansborna föreslår därför Liberalerna att staden ska utreda var en fullstor fotbollsplan kan upprättas i stadsdelen.

Gör Odenplan till en trivsam och vacker piazza

Odenplan domineras idag av trafiken, som omger platsen på alla sidor. Liberalerna vill istället skapa en piazza som är ett gemensamt offentligt vardagsrum för möten och umgänge. En mötesplats för oss som bor eller pendlar här alla tider på året.

Liberalerna har länge drivit frågan om att göra Odenplan till en trivsam piazza, ett torg som omges av attraktiva fasader som rymmer uteserveringar och folkliv.

Möjligheten att stänga av trafiken på en av de omgivande gatorna bör undersökas. Genom direktkontakt med de omgivande husen skapas en plats som är mer än en genomfart för trafik.

Läkarhuset Odenplan ska rivas framöver. Liberalerna vill att den nya byggnaden rymmer en saluhall och gestaltas i harmoni med Vasastans kulturhistoriskt värdefulla stenstad.

Trygghet och trivsel går hand i hand

Odenplan och Observatorielunden är omtyckta och välkända platser i Norrmalms stadsbild. Liberalerna vill ordna bättre belysning och att det städas oftare, så att alla kan känna sig trygga där.

När vi liberaler pratar med väljare på Odenplan är det många som säger att tryggheten är den viktigaste valfrågan i Norrmalms stadsdel. Vi håller med och vill bland annat sätta upp bättre belysning, vi vill att gatorna ska vara välstädade och att torgen görs om så att de blir inbjudande offentliga miljöer där människor vill vara. Har vi ett aktivt och trevligt folkliv på torgen så minskas utrymmet för kriminalitet.

Fler evenemang och filminspelningar i Stockholm

Besöksnäringen är viktig för Stockholm, inte minst för stadens attraktivitet och sysselsättning. Staden ska arbeta aktivt för att attrahera lämpliga evenemang, för utveckling av upplevelseindustrin och för att fler filminspelningar ska förläggas till Stockholm.