Nobel Center

Det föreslagna Nobel Center på Blasieholmen innebär att ett 1800-talshus rivs för att ge plats åt en modernistisk koloss som inte passar in i närmiljön och dessutom kommer att vara väl synlig från många av innerstadens viktigaste kulturmiljöer. Liberalerna vill stoppa planerna.

Vår politik

  • Bygg inte det föreslagna Nobel Center på Blasieholmen.
  • Riv inte Tullhuset från 1800-talet.
  • Liberalerna var det första partiet som tog ställning mot Nobel Center.
  • Ta istället fram ett annat förslag som går att förena med den kulturmiljö som finns och med bevarandet av tullhuset. Alternativt ett förslag på en annan plats.
Alla byggprojekt ska utveckla Stockholms värden. Stoppa Nobel Center.

Det förslag som nu ligger framme för Nobel Center kan få allvarliga konsekvenser för kulturmiljön och bör omedelbart stoppas. Stockholms politikers ansvar är att se till att Stockholm byggs och planeras hållbart så att staden fungerar även om 50 eller 100 år. Det planerade husets gestaltning och utformning innebär att Stockholms innerstad och Blasieholmen kommer lida påtaglig skada. Därför är Liberalerna emot projektet.

Rädda Tullhuset

Vid sidan av utformningen av själva byggnaden finns det ytterligare problem kopplade till projektet. Det står exempelvis idag redan byggnader på marken, som enligt föreslagna planer ska rivas, som är kulturhistoriskt värdefulla – inte minst Tullhuset från 1876. Ett annat stort problem är att det i gällande plan inte finns någon acceptabel lösning på den trafik som ett Nobel Center skulle genera till platsen. Därtill riskerar staden att behöva stå för kostnader på hundratals miljoner för att projektet ens ska kunna slutföras. Därför är Liberalerna emot projektet.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.