I mitten på december beslutar fullmäktige om Stockholms budget för 2021. Liberalerna i Stockholm har varit drivande för att Stockholm under 2021 ska prioritera kommunens kärnverksamhet. Och vi har lyckats. I budgetförslaget från den grönblå majoriteten finns ett tydligt fokus och stora satsningar på utbildning, socialtjänst och omsorg.

En kunskapsskola för alla
Dina egna prestationer, meriter och drömmar ska avgöra var du hamnar i livet, inte din bakgrund. Idag avgörs livschanser till stor del av vilka föräldrar man föds med och var i Sverige man bor. Så borde det inte vara. För att en förändring ska ske krävs en skola som ger alla lika möjligheter att lyckas. Den som behöver mer stöd ska få det, och den som vill ta sig fram fortare ska kunna göra det. Alla skolor ska fokusera på kunskap och ha lugn och ro i klassrummet. Elever ska ha kvar sin rätt att välja sin skola själva. Utbildning och kunskap ger människan möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, själv välja hur man vill leva. Därför är skolan och dess kunskapsuppdrag den viktigaste frågan för Liberalerna. Det är med glädje vi kan meddela de vinster som utan Liberalerna inte skulle sett dagens ljus i budgeten.

 • Kunskapsresultaten ska öka
  Vi fortsätter satsa på kunskapsresultaten i de särskilt utsatta områdena. Det intensiva arbetet påbörjades i år och vi har redan sett markant förbättrade resultat på Järva. Alla skolor ska vara bra skolor.
 • Särskilt stöd – en ny modell
  Vi gör en kraftig utbyggnad av skolans särskilda stöd. Behoven ökar och det måste mötas. Alla skolor ska ha särskilda undervisningsgrupper och för de eleverna med mer omfattande behov av stöd startas resursgrupper i varje stadsdel.
 • Unga ska må bra
  Vi förstärker elevhälsan. Den psykiska ohälsan ökar för tionde året i rad. Vi måste bryta trenden. Vi utvecklar samverkan med regionen så att barn och unga snabbt kan få hjälp. Under 2021 ska också tillgängligheten till elevhälsan förbättras, det ska vara enkelt att söka hjälp.
 • Ord är makt
  Ett gott ordförråd från förskolan är grunden till en bra start i skolan. Därför ger vi utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en språksatsning under 2021. Alla barn ska vara väl förbereda inför skolstart.

Ett starkare socialt skyddsnät
I Stockholm ska alla ha tryggheten och friheten att forma sitt eget liv. Oavsett vilka vi är, var vi kommer ifrån, eller vad som har hänt på resan hit, ska vi själva kunna välja vår framtid. Stockholm ska erbjuda alla stadens invånare skydd, stöd och nya livschanser. Vi lägger ett större fokus på tidiga insatser för att förhindra att barn och unga dras in kriminalitet samtidig som vi stärker de sociala insatsgrupperna och avhopparprogrammet för dem som vill lämna det kriminella livet bakom sig.

Ingen ska begränsas på grund av sitt kön. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver. Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället. Ledsagning och personlig assistans ska vara flexibla insatser så att alla kan delta i samhällslivet på lika villkor. Så långt som möjligt ska var och en, utifrån sina förutsättningar, kunna leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till.

 • Fler ska lämna kriminaliteten
  Fler vill lämna gängkriminaliteten och därför skjuter Liberalerna och den grönblå majoriteten till 10 miljoner till stadens verksamhet för avhoppare. Med den resursförstärkningen kommer vi kunna ta emot och ge rätt stöd till dem som vill lämna de kriminella gängen för att istället återvända till ett normalt liv.
 • Socialtjänstens insatser till barn och unga
  Socialtjänsten behöver ingripa tydligare och tidigare för att stoppa nyrekryteringen av unga till kriminalitet. Vi vill inte att barn ska fastna i långa utredningar utan ge insatser direkt där det är möjligt. I budget 2021 lägger vi 36 miljoner kronor för att förstärka socialtjänstens arbete med barn och unga.
 • Nya handläggare ska bekämpa välfärdsbrott
  Den organiserade brottsligheten ska inte få ta resurser från de som behöver samhällets stöd. Därför satsar Liberalerna 8,5 miljoner i budget 2021 för att socialtjänsten på stadsdelarna ska kunna anställa en handläggare som kan upptäcka och anmäla välfärdsbrott.
 • Kunskapslyft för att öka kompetensen om sugardejting
  Allt fler tjejer lockas in i sugardejting. För unga människor är sugardejting idag den största inkörsporten in i prostitution. Nu genomför vi ett kunskapslyft på socialtjänsten ute på stadsdelarna för att stärka kompetensen inom sugardejting. Stockholm har också slutit en överenskommelse med polisen om att jobba uppsökande mot unga tjejer som är på väg att dras in sugardejting och prostitution.
 • Ett Stockholm för alla
  Liberalerna är partiet bakom LSS. Det är fortfarande den viktigaste frihetsreformen vi genomfört och den har varit satt under hårt tryck. Därför ökar vi budgeten med 4,4 %, dvs. 177 miljoner till 2021 och ökar anslagen till socialpsykiatrin med 4%, dvs. 14,2 miljoner. Utöver det tillsätter vi nu flera utredningar för att få till stånd fler bostäder för personer med funktionsnedsättning.