Foto: Ola Hedin

Antalet påbörjade bostäder i Stockholm har rasat från 1113 under de tre första månaderna 2017, till bara 510 under de tre första månaderna i år. Det visar ny statistik från SCB idag. Det är första gången sedan 2012 som antal påbörjade lägenheter minskar under årets första kvartal.

En vändande konjunktur och en sviktande bostadsmarknad förvärras av S-majoritetens byggpolitik där handläggningstiderna blivit längre och osäkerheten därför blivit större för byggarna. Liberalerna vill se att staden tar tag i de långa handläggningstiderna och att byggaktörer tillåts driva detaljplaner.

–  Detta är allvarligt. Det tragiska är att Socialdemokraterna har lyckats slösa bort högkonjunkturen på det här sättet och bristerna blir bara tydligare nu när konjunkturen stannar av. Under den här mandatperioden har handläggningstiderna för nya planer ökat med nästan ett halvår. En uppsjö av byggintresserade aktörer har stått och stampat utan att ens lyckas få markanvisningar. S-politiken förvärrar risken för bygginfarkt, säger Björn Ljung (L),gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Liberalerna har tidigare kritiserat majoriteten för att det saknas satsningar på fler handläggare, och efterlyst riktade kompetensrekryteringar till stadsbyggnadskontoret. Nu har de första tertialrapporterna kommit för exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden kan vi se att företagen ger bottenbetyg för bemötandet de får.

– I Larsboda och på Brommaplan har staden varit omöjliga att ha att göra med. Det dåliga bemötandet i kombination med långa planeringstider och dyra markpriser har gjort att många företag dragit sig ur och att projekt stannat av. Det här är skadligt för Stockholm och för människor som bor här och vill flytta hit, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Liberalerna vill:

  • Byggaktörsdrivna planprocesser
  • Fler handläggare till Stads- och Exploateringskontoret
  • Riktad kompetenssatsning för nya handläggare
  • Markpriserna måste följa bostadspriserna – utvecklingen där allt mer mark lämnas obebyggd efter markanvisning måste stoppas

Fakta:

Enligt SCB har antalet påbörjade bostadslägenheter minskat i Stockholm från 1 113 kvartal 1 2017, till 510 kvartal 1 2018. Det är ungefär en halvering av antalet påbörjade bostäder.

Stadsbyggnadskontorets tertialrapport visar att näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet är 50 %, där kommunfullmäktiges satta mål är hela 70 procent. Det är en minskning med 4 procentenheter från 2017.