Klimat

Klimatet ska räddas – utsläppen måste minskas. Arktis isar smälter. Extremt väder påverkar allt liv på jorden. Livsviktig skog skövlas och insekter försvinner. Haven förvandlas till soptippar. För att rädda klimatet och ge våra barn en renare framtid måste vi agera nu.

Vår politik

 • Senast 2040 ska Stockholm vara klimatneutralt.
 • 2030 ska Stockholm stads förvaltningar var fossilfria.
 • Fördubbla antalet laddstolpar till 2022.
 • Underlätta för bilpooler och delningstjänster genom särskilda parkeringsplatser.
 • Byggbranschens klimatpåverkan ska minska.
 • Större andel av de byggnader som byggs ska vara plus- och passivhus.
 • För att rädda klimatet måste utsläppen ner – då behövs också
  teknikutveckling, marknadsekonomi och frihandel.
 • Mer fossilfri el – 100 procent fossilfritt elsystem.
 • Grön skatteväxling och förorenaren betalar.
 • Även flyget ska stå för sina klimatkostnader.

STOCKHOLM STAD FOSSILFRITT 2030, HELA STOCKHOLM KLIMATNEUTRALT 2040 

Stockholm ska ha världens mest ambitiösa klimatpolitik. Därför vill vi ställa om hela organisationen så att Stockholms stads verksamhet är helt fri från fossila bränslen redan 2030. Fram till dess vill vi se att staden klimatkompenserar för sina fossila utsläpp. Då kan vi sätta ett pris på utsläppen, som motiverar förvaltningarna att agera klimatsmart, samtidigt som pengarna kan användas till klimatinvesteringar inom stadens verksamhet.

DET BEHÖVS KONKRETA LÖSNINGAR FÖR FLER ELBILAR

Inrätta en elbilskommission. Den ska ha som uppgift att samordna arbetet mellan myndigheter, kommunala förvaltningar, elbolag och branschorganisationer och förslå nödvändiga förändringar för att skapa förutsättningar för övergången till en fossilfri stad. Som en del i det arbetet ska staden minst fördubbla antalet laddstolpar under nästa mandatperiod.

ANVÄND MILJÖVÄNLIGARE BYGGTEKNIK OCH BYGG MER I TRÄ

Vår teknologiska infrastruktur med närhet till tekniska universitet och vårt kalla klimat erbjuder unika möjligheter för att utveckla nya metoder för att bygga hus som kräver mindreuppvärmning. Stockholm ska vara världsledande i teknik och kunskap kring passivhus. Trä behöver bli ett vanligare material vid nybyggnation.

GRÖN SKATTEVÄXLING – BORT MED SKATTELÄTTNADER PÅ FOSSILA
BRÄNSLEN

Förorenaren ska betala vilket betyder att den som smutsar ner eller skadar miljön eller klimatet också ska betala för det. Vi vill höja skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet samtidigt som vi vill sänka skatterna på arbete och företagande. Som del av vår gröna skatteväxling vill vi ta bort skattesubventioner till fossila bränslen, reformera reseavdraget, höja förmånsvärdet på bilar som inte är miljöbilar och införa en läckagesskatt i jordbruket. Samtidigt vill vi sänka skatten på jobb och företagande.

NEJ TILL SÄNKT SKATT PÅ DIESEL

Lantbruket ska självklart kompenseras för torkan, men att sänka dieselskatten är helt bakvänt. Vi måste ju minska utsläppen för att få bukt med klimatförändringarna.

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Vi har en stark tro på att många människor vill dra sitt strå till klimatstacken. Men det måste vara lätt att göra rätt. Det måste vara enkelt att handla klimatsmart, sortera soporna och ta cykel, buss eller tåg istället för bilen.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.