Se alla
Liberalerna Hässelby Vällingby

Hässelby-Vällingby

I Hässelby-Vällingby ska skolan vara bra och tryggheten hög

Värna våra villaområden och en trygg närmiljö
Liberalerna vill bygga fler bostäder med överkomliga boendekostnader och sam-
tidigt bevara gamla kulturmiljöer, tex genom att inte riva hus äldre än 100 år. Våra villaområden skall värnas och utveckling ska ske varsamt. Liberalerna vill satsa på bättre belysning, bevara våra gröna ytor och rusta upp slitna parklekar.

Integration – inte segregation
Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv och att alla måste komma in i samhället på riktigt. Det kräver ett öppet samhälle med tydliga förväntningar och krav på personligt ansvar. Polisen måste få verktyg och stöd att hålla ordning och skydda människor. Skolorna måste ge alla det svenska språket och kunskaperna för ett eget arbete. Utvecklingen går att bryta. Hässelby-Vällingby ska inte vara ett utsatt område

En framkomlig kollektivtrafik
När stadsdelen förtätas måste trafikplaneringen hänga med. Liberalerna prioriterar kollektivtrafiken och vill ha ordentliga bussterminaler så man slipper stå i regn. Lövstavägen måste förbättras, både så bussarna och andra trafikslag kommer fram. Vi ska ha en framkomlig, tillgänglig och säker trafik.