Se alla
Liberalerna Hägersten Liljeholmen

Hägersten-Älvsjö

Ett tryggt Hägersten-Älvsjö med idrotts- och kulturmöjligheter

Mer kultur och idrottsmöjligheter
Vi vill fortsätta arbeta för att göra idrotten och kulturen tillgänglig för alla i vår stadsdel. Liberalerna har tagit initiativ till en ny simhall i Västertorp och nu vill vi bygga en idrottshall vid Mälarhöjdens skola och utöka antalet utegym. Biblioteken är grundstenen i det öppna samhället och Liberalerna vill ha ett bibliotek i Liljeholmen.

En trygg och säker stadsmiljö
Vår stadsdel skall vara säker, trygg och framkomlig för alla. Förbättra snöröjningen och halkbekämpningen vintertid och reparera och underhåll våra gator. Sänk hastigheterna på gatorna så de blir säkrare, inte minst vid våra skolor och förskolor. Elsparkcyklar skall inte belamra våra gångbanor.

Alla ska känna trygghet när de blir äldre
Alla boendeformer inklusive servicehus ska finnas och platserna ska öka så att alla får möjlighet till ett tryggt och anpassat boende. Äldre ska vara trygga, såväl hemma som i vården, och kunna bli förstådda på svenska. Personal inom äldreomsorgen med bristande språkkunskap ska fortbildas inom det.