908 förskollärare svarar om förskolan

Liberalerna i Stockholms stadshus har under våren 2018 skickat ut en enkät till 2700 förskollärare i Stockholms stads kommunala verksamheter. Enkäten var öppen för svar mellan den 22 april och 9 maj 2018. 908 förskollärare har svarat på enkäten.

Vad framkom i enkäten?

Sammantaget visas i förskollärarnas svar att de upplever att flera områden inom Stockholms förskoleväsende utvecklats starkt negativt under de senaste fyra åren.

Den mest uttalade kritiken i undersökningen rör konsekvenserna av heltidsreformen för barn till förskollärare där nästan nio av tio (89 procent) av de svarande anser att denna reform påverkat förskolornas förutsättningar negativt medan endast en av hundra svarar att reformen påverkat deras förskolor positivt.

Att tre av fyra (76 procent) anser att den allmänna arbetsmiljön för förskollärare blivit något eller klart sämre de senaste fyra åren är också alarmerande, och 6 av 10 förskollärare (61 procent) anser att förskolläraryrket blivit mindre attraktivt i Stockholm de senaste åren.

Många upplever också att barngruppernas storlek ökat, vilket i kombination med vad vi vet om ökande barngrupper i hälften av stadens fjorton stadsdelar och minskad personaltäthet i nio av fjorton stadsdelar pekar på en allt tyngre arbetsbörda. Det har genom vår enkät blivit tydligt att det behövs en översyn av förskollärares villkor och arbetsmiljö i Stockholm.

Det betyder i förlängningen att den verksamhet som barnen möter riskerar att hålla sämre kvalitet för barnen.

Under lång tid har Liberalerna arbetat för att uppvärdera förskolans roll för barnen – att gå från en ren institution för barnpassning, till en verksamhet med pedagogiska värden, där barn får möjlighet att utforska världen under trygga förhållanden och i samspel med utbildad personal och med andra barn i trygga grupper. Den kampen vill vi fortsätta, för mer pedagogik i små grupper. Vi går till val på en förskola där barnen trivs och där förskollärarna får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.

Här är några av de förslag för förskolan som Liberalerna går till val på i Stockholms stad:

  • Liberalerna vill gå tillbaka till 30 timmar i förskolan för föräldralediga, det vill säga till det tidigare regelverket. Då får alla barn möjlighet att ta del av förskolans pedagogiska innehåll, som sker under den tid av dagen då flest barn är närvarande, under förmiddagen och tidig eftermiddag.
  • Istället för att utsträcka vistelsetiderna på förskolan vill Liberalerna satsa på innehållet i förskolans verksamhet samt på att hålla barngruppernas storlek nere.
  • Alla stadsdelar ska hålla målet om barngruppernas storlek, om 14 respektive 18 barn i små/storbarnsgrupperna.
  • Liberalerna vill rikta mer resurser till förskolorna för att de ska kunna rekrytera fler förskollärare, höja lönerna för förskollärare, och införa karriärtjänster som förste förskollärare.

Läs hela enkäten här.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.