Se alla
Liberalerna Farsta

Farsta

Ett tryggt, tillgängligt och miljövänligt Farsta

En framkomlig och säker trafik
Trafiken i Farsta och Sköndal präglas av trängsel. På kort sikt behöver vi snabba åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. När stadsdelen växer behöver trafikplaneringen hänga med. Vi behöver nya kopplingar till resten av staden och kollektivtrafiken skall prioriteras.

Värna vattnet och miljön
Alla ska kunna bada i våra vatten och njuta av vår natur. Arbetet med att sanera Drevviken och Magelungen måste växla upp och vi vill stärka städningen i vår stadsdel och värna våra grönområden och kolonilotter. Dramatiska översvämningar ska inte behöva hända, vi ska på ett bättre sätt hantera dagvatten samt ha fler träd och mer grönska som binder regnvatten.

Ett tryggt Farsta
Både vuxennärvaro och ren närmiljö ökar tryggheten i Farsta. Vi vill se en god samverkan mellan socialtjänstens fältassistenter, föräldrar och skolor i stadsdelen. Fältassistenterna ska finnas där ungdomar vistas. Trygghetsvakter ska finnas på otrygga platser. Skräp och klotter ska snabbt tas bort i hela stadsdelen.