Välkommen på extra representantskap. Kallelse har skickats till ombud och ersättare.

Tid: Söndagen den 14 oktober kl. 16.00-18.00

Plats: Landstingssalen

Ombud och tjänstgörande ersättare behöver vara på plats för registrering och uthämtning av röstkort kl 15:30. Registreringen är öppen tills att representantskapet öppnas kl 16:00.

OBS: Om ordinarie ombud inte kan närvara ansvarar respektive lokalförening själva för att ersättare finns på plats och kallas in i rätt ordning.

Observera att endast ersättare som är valda av lokalföreningen och inrapporterade till kansliet kan tjänstgöra.

Vill du vara åhörare så behöver de anmäla deltagande på den här länken. Detsamma gäller alla som behöver anmäla specialkost.