Se alla
Liberalerna Enskede Årsta Vantör

Enskede Årsta Vantör

Tryggt och miljövänligt i Enskede, Årsta och Vantör

Skapa ett tryggt och levande Gullmarsplan!

Liberalerna har varit pådrivande för att torget vid Gullmarsplan nu blir fritt från bilar. Men vi nöjer oss inte. Vi vill fortsätta utveckla torgets tillgänglighet och attraktivitet så att fler vill vistas där. Gullmarsplans torg behöver blir trevligare och mer tillgängligt. Men vi liberaler vill också planera om, så att bilar lättare ska kunna hämta och lämna personer som ska till eller ifrån kollektivtrafiken. Vi vill utöka städningen av torget vid större evenemang och att Gullmarsplans T-banestation får en bemannad toalett.

Påskynda klimatanpassningar för skyfall och värmeböljor!

De dramatiska översvämningar som drabbat bland annat Enskedefältet 2021 ska inte behöva hända. Åtgärder måste skyndsamt vidtas för att klara av skyfall på ett säkert sätt i vår och andra stadsdelar. Stockholm ska på ett bättre sätt hantera dagvatten samt ha fler träd och mer grönska som binder regnvatten.

Gör Årstaberg till ett nav av nya arbetsplatser!

Söderort behöver förstärkas med arbetsplatser så att människor inte ska behöva pendla över stora avstånd norrut och lättare kan pussla ihop livet. I Årstaberg kommer det i framtiden finnas både en pendeltågsstation, en T-banestation, tvär- bana och busstrafik. Därför vill Liberalerna utöver bostäder också bygga arbetsplatser.