Se alla
Enskede Årsta Vantör

Enskede Årsta Vantör

Tryggt och miljövänligt i Enskede, Årsta och Vantör

Skapa ett tryggt och levande Gullmarsplan!
Torget vid Gullmarsplan kan bli mycket mer attraktivt och tillgängligt. Liberalerna har länge drivit att det ska vara permanent bilfritt, vilket nu blir verklighet. Samtidigt vill vi säkra lägen för att bilar också ska kunna hämta och lämna till kollektivtrafiken. Vi vill utöka städningen i samband med större evenemang och att Gullmarsplans T-banestation får en bemannad toalett.

Påskynda klimatanpassningar för skyfall och värmeböljor!
De dramatiska översvämningar som drabbat bland annat Enskedefältet 2021 ska inte behöva hända. Åtgärder måste skyndsamt vidtas för att klara av skyfall på ett säkert sätt i vår och andra stadsdelar. Stockholm ska på ett bättre sätt hantera dagvatten samt ha fler träd och mer grönska som binder regnvatten.

Gör Årstaberg till ett nav av nya arbetsplatser!
Söderort behöver förstärkas med arbetsplatser så att människor inte ska behöva pendla över stora avstånd norrut och lättare kan pussla ihop livet. I Årstaberg kommer det i framtiden finnas både en pendeltågsstation, en T-banestation, tvär- bana och busstrafik. Därför vill Liberalerna utöver bostäder också bygga arbetsplatser.