Ekonomiskt bistånd


Den som behöver hjälp med att klara sin egen försörjning ska få det. Målet ska alltid vara att gå från bidrag till jobb så snart som möjligt. Barn har rätt till bra uppväxtvillkor oavsett familjens omständigheter.

Vår politik

  • Gör det mer lönsamt att gå från försörjningsstöd till arbete.
  • Stärk jobbtorgen.
  • Testa Trelleborgsmodellen, för att underlätta handläggningen i biståndsärenden, och gör hembesök hos personer som uppbär försörjningsstöd, för att etablera en starkare kontakt mellan staden och individen.
  • Återinför fritidspengen.
Det ska löna sig att ARBETA

Det ska alltid löna sig att arbeta. Idag får personer som långvarigt haft ekonomiskt bistånd undanta 25 procent av arbetsinkomster utan att det påverkar rätten till bistånd. På så sätt sänks trösklarna till arbete. Liberalerna vill öka denna så kallade jobbstimulans till 50 procent.

Stärk jobbtorgen

Stockholms stad behöver ett långsiktigt förhållningssätt och en tydlig strategi för att få alla individer i arbete, där jobbtorgen bör vara en av de viktigaste verksamheterna. För att återupprätta jobbtorgens historiskt framgångsrika arbete måste huvudfokus återigen vara att få varje individ i arbete.

Testa Trelleborgsmodellen och genomför hembesök

Liberalerna vill pröva den så kallade Trelleborgsmodellen, som innebär att man automatiskt samlar in nödvändiga person- och inkomstuppgifter från andra myndigheter. Därmed kan en person som behöver bistånd få besked snabbare, och handläggarna kan ägna mer tid åt att stötta personen. För att stärka kontakten mellan staden och den individ som mottager stödet ska socialtjänsten genomföra hembesök. Medverkar inte personen till sin egen utredning genom att inte tillåta hembesök, ska detta påverka möjligheten till fortsatt försörjningsstöd.

Återinför fritidspengen

Alliansregeringen införde en fritidspeng som gjorde det möjligt för barn i familjer med ekonomiskt bistånd att ägna sig åt kultur eller idrott. Socialdemokraterna avskaffade fritidspengen. Om fritidspengen inte återinförs på nationell nivå så vill Liberalerna att den återinförs i Stockholms stad.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.