Drönare

Världen står på tröskeln inför en teknikrevolution som kommer att skapa fantastiska nya möjligheter för människorna som bor i vår stad. Stockholm ska leda teknikrevolutionen.

Vår politik

  • Stockholm ska främja ny teknik, inte kväva den.
  • Stockholms förvaltningar ska kontinuerligt arbeta med ny teknik för att effektivisera och förbättra sitt arbete.
  • Självkörande fordon är en del av framtidens Stockholm.
  • Tillåt drönare som räddar liv med exempelvis defibrillator.
Stockholm ska vara en innovativ stad i teknikutvecklingens framkant

Stadens verksamheter och medborgarservice ska kontinuerligt utvecklas för att underlätta för människor, företag och organisationer. Stadens regelverk ska vara transparent, enkelt och tillåtande. Staden ska verka för testbäddar tillsammans med näringsliv och akademi för innovativa lösningar inom såväl välfärdsverksamheter som utveckling av teknik som 5G och självkörande elbilar.

Ny teknik i stadens verksamheter

Många arbetsuppgifter som idag utförs av människor kan i framtiden utföras av robotar och program. Det frigör resurser i hela staden så att fler människor kan arbeta med värdeskapande uppgifter samtidigt som exempelvis administrativa uppgifter kan automatiseras.

Skapa förutsättningar för framtidens samåkande

De kommande åren kommer transportsektorn att utvecklas dramatiskt. Självkörande bilar och drönartaxi kan inom en inte alltför avlägsen framtid vara integrerade delar i Stockholms trafik. Stockholm ska vara föregångare för dessa tekniker genom att snabbt se till så att relevanta regelverk moderniseras.

Låt drönare rädda liv

Genom att utrusta sjukhusen med drönare, som snabbt kan ta sig till en olycksplats eller en människa med hjärtstopp, kan insatser sättas in för att rädda människors liv med exempelvis defibrillator.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.