Cykling

Cykeln är ett självklart alternativ i många människors vardag. Liberalerna vill ha trygga cykelvägar och fler och mer sammanhängande stråk. Vi går till val på ett paket av åtgärder som gör det lättare för fler att ta cykeln oftare.

Vår politik

  • Fler sammanhängande stråk för enklare och säkrare cykeltrafik.
  • Gör det säkrare att cykla. Som cyklist är du ofta utsatt för osäkra miljöer, det vill Liberalerna ändra på.
  • Fler snabba cykelstråk med få trafikljusstopp och övergångar.
  • Låt skatteintäkter från trängselskatter gå till utbyggnad av cykelinfrastruktur.
  • Fler cykelgarage och cykelparkeringar.
  • Det ska finnas fler platser att ladda sin elcykel på.
  • Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken.
Lättare att cykla

Cykelplanen som togs fram för att förbättra cykelmöjligheterna i staden ska kompletteras med fler tvärgående cykelvägar. Fler snabba cykelvägar som saknar avbrott ska byggas mellan innerstaden och ytterstaden för att på ett bättre sätt tillgodose cykelpendlingen. Liberalerna vill även att staden bygger fler cykelgarage och cykelparkeringar. Det måste inte bara vara enkelt och tryggt att cykla, det ska vara lika enkelt och tryggt att parkera cykeln också.

Säkrare att cykla

Alla ska kunna cykla i staden utan att vara orolig över att vara med om en olycka. Därför ska cykelbanor separeras från andra trafikslag och farliga korsningar och konfliktytor ska kontinuerligt byggas bort.

Bättre förbindelser mellan stadsdelarna

Många stadsdelar i Stockholm isoleras idag av stora vägar och/eller tät vegetation. Liberalerna vill att stadens stadsdelar ska kopplas bättre samman. Samband kan skapas via bro, överdäckning, kollektivtrafik samt gång-, och cykelvägar. När ytterstaden utvecklas ska det eftersträvas att trafikleder görs om till trädkantade gator och att gaturummet prioriteras om till förmån för gång och cykeltrafik.

Cykel i kollektivtrafiken

Liberalerna vill göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Kombinationen kollektivtrafik och cykel innebär ett verkligt alternativ till bilen. Ju fler som kan ta med cykeln på pendeltåget, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.