City

Stockholms citykärna är på många sätt underbar, men den behöver utvecklas. Många platser är alltför stora delar av dygnet ödsliga, vilket skapar otrygghet, och det finns alldeles för få bostäder. Liberalerna vill bygga fler bostäder, mer stad och tryggare och mer levande miljöer.

Vår politik

  • City behöver byggas ut med både fler kontor, bostäder och kommersiella lokaler. Fler bostäder ska prioriteras högst. Minst var fjärde nybyggd kvadratmeter ska bestå av bostäder.
  • Det behövs fler öppna bottenplan, med plats för verksamheter, för en mer levande stadsmiljö.
  • Fler tak ska öppnas upp för serveringar, rekreationsytor och som gröna tak.
  • Västra city ska byggas för både bostäder och kontorslokaler.
  • Flytta ut kommunala förvaltningar från City.
  • Jäsningen av nya hus som förstör stadens silhuett ska upphöra.
  • Bygg ut kollektivtrafiken, gräv ner Centralbron och bygg Östlig förbindelse.
City behöver en bättre blandning mellan bostäder och arbetsplatser

Många platser i City, som huvudsakligen består av kontor, är ofta livlösa under kvällar. Det skapar otrygga miljöer. Genom en bättre blandning av kontor, butiker, uteliv och bostäder skapas en mer levande och trygg stad som människor gärna vistas i. Minst var fjärde nybyggd kvadratmeter ska bestå av bostäder.

Fler öppna bottenplan

Stora delar av city karaktäriseras idag av slutna bottenplan, vilket skapar tomma gator och livlöshet stora delar av dygnet. När nya byggnader planeras ska det planeras för fler öppna bottenplan, där butiker och andra verksamheter kan verka.

Västra city ska ha urbana kvaliteter – inte bli en kontorsöken

När den nya stadsdelen Västra city byggs måste området planeras väl så att det är lätt att röra sig till fots eller med cykel. Många fler bostäder ska planeras vid sidan av många nya lokaler för andra verksamheter och nya jobb.

Bygg ut kollektivtrafiken

Satsningarna på utbyggd kollektivtrafik, Förbifarten skapar förutsättningar att minska biltrafiken i innerstaden. Idag skär centralbron som en kniv genom några av våra mest värdefulla stadsmiljöer. På sikt bör billeden på centralbron ersättas med en tunnel och Östlig förbindelse byggas.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.