Bygg bort trafikkaoset i Bromma

Ett välfungerande Brommaplan är nyckeln till förbättrad framkomlighet för både bussar och bilar i hela västra Stockholm.

Brommaplan är en av de mest olycksdrabbade trafikplatserna i Stockholm. De senaste sju åren har över 100 olyckor inträffat på Brommaplan. Detta måste få ett stopp.

I sin nuvarande utformning är sträckan båda ineffektiv och osäker. Vi vill se en ombyggnation som rustar västerort för de omfattande bostadsprojekt som nu planeras. För att göra det behöver bland annat Brommaplan, Abrahamsberg, Alvik och Islandstorget ses över. Att, som den rödgrönrosa majoriteten gör nu, först planera bostäder och sedan planera infrastruktur funkar inte. Det måste finnas på plats när människor flyttar in.

En ombyggnation av trafiklösningen vid Brommaplan, och längs med resten av väg 275, måste prioriteras. Vi föreslår att upprusta hela sträckan längs med Drottningholmsvägen under nästa mandatperiod. Bromma ska växa, då behövs bättre fungerande trafiklösningar.

Vi kämpar för att:

  • Påbörja arbetet för att rusta upp och utveckla hela Drottningholmsvägen omgående.
  • Trafiklösningen på Brommaplan måste byggas om för att både kunna hantera mer biltrafik mer effektivt och för att underlätta för gående och cyklister.
  • Hela sträckan ska byggas om ur ett säkerhetsperspektiv för att minska antalet olyckor.
  • Bygga planfria övergångar för cyklister och fotgängare.
  • Bygga ut kollektivtrafiken mellan Ekerö och Brommaplan.
  • Överdäcka busstorget och bygg bostäder nära till tunnelbanan.
Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L)

Så länge jag kan minnas har jag upprörts över vad som händer när människor inte får den frihet de har rätt till. Hur livet blir begränsat när andra tar sig makten att bestämma hur man ska leva. Hur valmöjligheterna blir färre när man inte har de kunskaper man behöver. Idag är jag oppositionsborgarråd i Stockholms stad och leder Liberalerna här. Frihet måste försvaras. För mig är detta det viktigaste av allt. Alla ska ha de kunskaper och den trygghet som krävs för att kunna leva sitt eget liv. Det kämpar jag för.

 – Läs mer om Lotta Edholm.

För kontakt med Lotta Edholm
Liberalernas pressjour, 076-122 94 86 (ej sms)

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.