Se alla
Bromma

Bromma

I Bromma ska skolan vara bra och vården finnas nära

Bevara det unika i Bromma
I Bromma finns många unika kulturhistoriska och ekologiska värden. När Bromma
växer måste förtätning ske varsamt i harmoni med dessa värden. Det innebär att villaområdena inte får byggas sönder utan ska bevaras. Våra trädgårdar, grönområden och kolonilotter som alla bidrar till den biologiska mångfalden skall värnas.

Närakut i Bromma
Närakuterna erbjuder snabb vård för de flesta akuta tillstånd – och gör att Brommabor slipper vänta länge på sjukhusens akutmottagningar. Liberalerna har drivit på för att införa närakuter och vi vill ha fler, inte färre. Liberalerna vill starta en ny närakut i Bromma.

Brommas skolor är till för alla elever
De brommabarn som behöver mer stöd i skolan ska få det, t ex genom undervisning i mindre grupper på den egna skolan. Elever som behöver större utmaningar ska få det, vi vill ha fler spetsklasser och möjligheter att gå före i undervisningen. Barnens skolvägar ska vara säkra och trygga. Vi vill sänka hastigheterna runt våra förskolor och skolor.