Bostäder

Fler ska uppleva friheten att kunna sätta nyckeln i låset till första egna lägenheten. Bostadsbristen ökar nu snabbt i Stockholm, och det byggs för få bostäder. Genom förenklade byggregler, högre byggmål och snabbare planprocesser kan fler nya bostäder byggas.

Vår politik

  • Påbörja minst 44 000 bostäder 2018 till 2022. Byggmålen ska successivt höjas till 11 000 nya bostäder om året.
  • Det långsiktiga byggmålet är 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030.
  • Förenkla bostadsbyggandet. Friare regler och snabbare processer leder till fler och billigare bostäder.
  • Korta ned handläggningstiderna genom att låta byggaktörerna ta fram förslag till detaljplaner och genomför en riktad kompetenssatsning för fler handläggare på stadsbyggnadskontoret.
  • Bygg fler bostäder i tät stadsmässig kvartersstruktur, med verksamheter i bottenplan, nära kollektivtrafiken.
  • Ta fram större områdesplaner som skapar förutsättningar för många nya bostäder samtidigt som skolor, arbetsplatser och andra nödvändiga verksamheter kan planeras parallellt.
  • Inför ett skattegynnat bosparande till den som vill spara till sin första egna bostad.
  • Slopa de dyra och ineffektiva byggsubventionerna och ge i stället mer pengar till hushåll med låga inkomster.
  • Tillåt fri hyressättning i nybyggda hyreshus. I äldre hyreshus ska läge och skick kunna påverka hyran i större grad än i dag.
  • Anpassa markpriset efter marknadsförutsättningarna. Mark ska inte stå oanvänd på grund av att det blir för dyrt för att bygga.
Höj stadens byggmål

Stockholms stad har som markägare ansvar för att det byggs tillräckligt med bostäder. De rödgrönrosa sänkte trots detta byggmålen när de kom till makten, genom att flytta fram målet om 40 000 nya bostäder två år (till 2020). Liberalerna vill istället höja bostadsmålen, så att alla stockholmare ska kunna få en egen bostad.

Friare regelverk ger fler bostäder

Att bygga bostäder är en krånglig och utdragen process. Liberalerna vill förenkla byggreglerna och ta bort onödig byråkrati som försenar byggandet. Överklagandeprocessen ska förkortas. Fler enklare om- och tillbyggnader ska kunna göras utan bygglov.

Förkorta planprocesserna

Det ska gå snabbt från idé till färdig byggnad. Sedan de rödgröna tog över har detaljplaneprocessen ökat med nästan ett halvår per ärende. Genom att låta byggaktörer driva detaljplaneprocesser och genom en riktad kompetenssatsning på stadsbyggnadskontoret kan vi minska handläggningstiderna och snabba upp bostadsbyggandet.

Bygg tätt nära till kollektivtrafiken

Fler behöver en bostad nära kollektivtrafiken, för att fler ska ha möjlighet att åka kollektivt. Genom att bygga i tät kvartersstruktur skapar vi både underlag för affärer och fungerande samhällen, samtidigt som fler bostäder kan byggas på mindre yta. Det ger både levande stadsdelar och skapar förutsättningar för att bevara mer grönytor.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.