Billigare bostäder

Stockholm är en av världens dyraste städer att bo i. Det vill Liberalerna ändra på. Genom att förenkla och liberalisera byråkratiska och ineffektiva regler för bostadsbyggande och bostadsmarknaden kan många fler bostäder byggas samtidigt som förutsättningar för billigare bostäder skapas.

Vår politik

  • Utbudet på bostäder måste öka.
  • Fler mindre och yteffektiva bostäder måste byggas.
  • Fler kollektivboenden, där exempelvis kök delas, ska byggas.
  • Fler studentbostäder behöver byggas, exempelvis 1 000 fler på Lappis.
  • Genomför innovationstävlingar och inrätta innovationszoner för billigare byggmetoder och byggteknik.
  • Majoritetens höjningar av tomthyrorna måste stoppas.
  • Konkurrensutsätt Stockholmshusen för att skapa bättre och billigare bostäder.
Fler bostäder

Ett större utbud av bostäder är den viktigaste långsiktiga lösningen för att hålla nere boendekostnaderna. Fler bostäder skapar flyttkedjor och ett lägre pris på bostadsrättsmarknaden. Liberalerna höjer bostadsmålen till 44 000 bostäder 2018 – 2022, varav hälften mindre och billigare bostäder. De kommunala bolagen ska ta ett större ansvar över att bygga fler yteffektiva och billigare bostäder.

Bättre förutsättningar för att bygga billigare

Den snåriga regeldjungel som omringar bostadsbyggandet och bostadsmarknaden måste beskäras. Bullerregler, långa överklagandetider och allt längre tider för att godkänna detaljplaner måste förändras omgående. Samtidigt ska nya idéer, som ibland bryter mot gängse sätt att bygga, ha utrymme att växa fram så att billigare byggmetoder kan prövas.

Sundare markpolitik

Stadens markpolitik ska hjälpa, inte stjälpa, bostadsbyggandet. Kommunens pris på mark och tomthyra måste anpassas efter prisutvecklingen på bostadsmarknaden så att byggprojekt inte stannar upp på grund av för dåliga ekonomiska förutsättningar. Majoritetens höjningar av tomthyrorna måste därför stoppas.

Stockholmshusen

Majoritetens Stockholmshus kommer inte att nå upp till de ambitiösa målen, utan hyrorna ser nu istället ut att hamna på en nivå som är över nyproduktionshyrorna från 2014. I grunden är det positivt att använda typbostäder, där försök att pressa priserna kombineras med krav på hållbarhet. I det här fallet är projektet dock ett misslyckande som behöver konkurrensutsättas av flera alternativ.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.