Betyg

Kunskap är biljetten vidare i livet. En skola med kunskapsfokus är grunden för att alla elever ska få de kunskaper som behövs för att vara fria att uppnå sina drömmar. Det kräver att skolan tidigt mäter elevens kunskaper för att så snabbt som möjligt kunna sätta in stödinsatser.

Vår politik

  • Betyg ska ges från årskurs 4. Föräldrar och elever ska ha rätt till skriftliga omdömen från årskurs 1.
  • Kunskaper i läsning, skrivning och räkning ska testas vid skolstart och följas upp redan i årskurs ett så att de som behöver får hjälp tidigt.
  • Elever som inte når målen ska ha rätt till stöd.
  • Nationella prov ska ges från årskurs 3. Proven ska digitaliseras och rättas externt.
TYDLIGA KUNSKAPSKRAV

Skolor ska vara tydliga i sina kunskapskrav och läroplanen behöver ses över för att tydliggöra betygskriterierna så att de blir tydliga för lärare, elever och föräldrar. Nationella betygskriterier är ett underlag för skolors planering. De ska översättas till mer lättförståelig och översiktlig information till elever och föräldrar. I sådan information ska det enkelt och tydligt framgå vilka kunskaper som krävs för varje betygsnivå i skolans olika stadier.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.