Barn och ungas idrottande

Målet är att fler stockholmare, i alla åldersgrupper, ska röra på sig och engagera sig i idrottsrörelsens föreningar. Barns och ungas idrottande och motionerande ska prioriteras. Idrottsrörelsens roll som en arena för ungas ledarskap och en meningsfull och trygg fritid ska särskilt uppmärksammas.

Vår politik

  • Idrottsbonusen ska stärkas.
  • Jobba med jämställt idrottande.
  • Öppna sportotek i Stockholm.
  • Ta tillbaka fritidspengen.
  • Offentligt stöd ska främst gå till att främja idrottande bland unga.
IDROTTSBONUS

Liberalerna vill fortsätta med en särskild idrottsbonus för föreningar. Detta ska främja initiativ till och genomförande av verksamhet för nämndens prioriterade målgrupper; personer med funktionsnedsättning, äldre, flickor med utländsk bakgrund samt barn och ungdomar som idag inte idrottar.

JÄMSTÄLLD IDROTT

Forskningen säger att hur mycket du rör på dig när du är barn spelar stor roll för hälsan och motionsvanan när du blir vuxen. Därför är det viktigt att lägga en bra grund för både flickor och pojkar i hela Stockholm tidigt i livet. Genom att jobba med jämställt idrottande och idrott för de unga som normalt inte söker sig till idrottssammanhang ges fler barn möjlighet att få en god hälsa hela livet.

SPORTOTEK

Många idrotter kräver utrustning som är ganska dyr. Det blir plötsligt inte en fråga om man har tid att idrotta, istället blir det en fråga om man har råd att göra det. Genom att låna ut utrustning för att utöva idrott görs idrottandet tillgängligt för fler. Alla barn och unga som vill ska kunna idrotta.

FRITIDSPENG

Den rödgröna regeringen har beslutat att avskaffa fritidspengen för barnfamiljer som tar emot ekonomiskt bistånd. Liberalerna föreslår att alla barnfamiljer med försörjningsstöd ska kunna ansöka om att avgiften för kulturskola, idrottsförening eller annan regelbunden fritidsverksamhet ska ingå i biståndet.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.