Barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, ett gott hem och en bra skola. För att kunna ge barn som far illa den hjälp de behöver måste det finnas erfaren personal som har tid för barnen.

Vår politik

  • Höj socialsekreterarnas löner.
  • Höjd kvalitet på familjehem.
  • Satsa på SkolFam.
  • Utveckla barnperspektivet i socialtjänsten.
Höj socialsekreterarnas löner

Personalomsättningen bland socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården är hög i många stadsdelar. Nyanställda socialsekreterare får ta ansvar för ett stort antal krävande ärenden utan tillräcklig handledning eller möjlighet till kollegialt lärande. Liberalerna vill höja socialsekreterarnas löner och ge dem större möjligheter att forska och utveckla sin kompetens.

Höjd kvalitet på familjehem

Om ett barn inte kan bo kvar i sitt vanliga hem måste det finnas ett bra hem som väntar på det. Det finns stora kunskapsluckor när det gäller hur man väljer ut och stödjer familjehem och hur det går för placerade barn. Därför vill Liberalerna se en satsning på höjd kvalitet och mer forskning kring familjehem.

Satsa på SkolFam

En lyckad skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn och möjliggör en bra framtid. Familjehemsplacerade barn lyckas sämre i skolan än andra barn. SkolFam, ett samarbete där familjehemsplacerade barn får extra stöd med skolgången, har gett bra resultat och ska utökas.

Stärk barnperspektivet

Trots att beslut som berör barn ska fattas med barnets bästa i åtanke finns det ännu stora brister. Barn hörs inte och uppmärksammas inte i socialtjänsten, framför allt när barnet är en indirekt part, till exempel i ärenden där föräldern missbrukar. Därmed får inte barn det stöd de behöver. Ännu mer måste göras för att se barnperspektivet i socialtjänsten.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.