Vår partiledare Nyamko Sabuni kommer att årsmötestalar ca 18.15.

Registrering av ombud och deltagare – anslut till mötet från klockan 16.30
Ombud och mötesdeltagarna kommer att släppas in i ett digitalt väntrum i mötesplattformen Zoom för avprickning och registrering från klockan 16.30. Anslut absolut senast 17.30 för att vara säker på att kunna delta på mötet från start. Registreringen av ombud är mycket tidskrävande. Årsmötet startar klockan 18:00.

Handlingar
Klicka för att ladda ner handlingarna till årsmötet. Handlingarna kommer att kompletteras med underskrivet årsbokslut samt revisionsberättelse som är på signering.

MÅSTE YRKA I FÖRVÄG – Klimatprogrammet
Yrkanden gällande klimatprogrammet “I möjligheternas Stockholm klarar vi klimatomställningen – arton förslag för en liberal klimatpolitik” ska inkomma till kansliet senast klockan 12.00 tisdagen den 9 mars för att behandlas av årsmötet.

Du lämnar in yrkanden genom att klicka på denna länk senast den 9 mars klockan 12.00

Motioner
Sista motionsdag var den 27 januari.

Anmälan av icke-ombud senast onsdagen den 10 mars klockan 10.00
Medlemmar som vill vara med på årsmötet och som inte är ombud anmäler deltagande på på denna länken senast onsdagen den 10 mars klockan 10.00. De som anmäler sig senare än vad som angivits kan inte garanteras få uppgifter för att kunna koppla upp sig på mötet.

Tidplan för årsmötet:
16:30 Registrering av ombud och mötesdeltagare öppnar i mötesplattformen Zoom
18:00 Årsmötet öppnar
Ca 18.15 Årsmötestal Nyamko Sabuni
21.00 Slut

Frågor
Mejla stockholm@liberalerna.se eller ring 08-410 242 40.

Välkommen!

Jan Jönsson
Ordförande