Antisemitism och intolerans

Om man inte känner till historien är risken stor att den upprepas. Det är viktigt att hålla minnet av Förintelsen färskt och komma ihåg att friheten inte får tas för given. Stockholm ska vara en plats där vi inte glömmer bort att alla människor är lika mycket värda.

Vår politik

  • Kultur som tar ställning för allas lika värde.
  • Inför snubbelstenar – ett minnesmärke i form av en gatsten för att hedra offer för Förintelsen.
  • Stötta Judiska Museet.
KULTUR FÖR ALLAS LIKA VÄRDE

Ett samhälle är aldrig vaccinerat mot intolerans. Idag ser vi hur intoleranta och antisemitiska stämningar återigen får fäste runt om i vårt land. Judiska församlingen i Stockholm var förra året tvungen att stå under ständig polisbevakning för att kunna bedriva sin församlingsverksamhet. Liberalerna vill göra en värdegrundssatsning mot antisemitism och intolerans. Vi vill också att Stockholm ska genomföra kulturprojekt som tar ställning för alla människors lika rättigheter.

SNUBBELSTENAR

Stockholm och Sverige uppmärksammar Förintelsen på olika sätt men det finns anledning att göra mer, att belysa fler människoöden, och fler aspekter på de svenska kopplingarna. Historien måste ständigt hållas aktuell. Ett sätt att göra minnet från Förintelsen mer närvarande är införandet av så kallade ”snubbelstenar” i Stockholm, ett minnesmärke i form av en gatsten för att hedra offer för Förintelsen

STÖTTA JUDISKA MUSEET

Judiska museet har en mycket viktig uppgift i att förmedla kunskap om judendomen, judiskt liv i Sverige, nazismen, andra världskriget och Förintelsen. Det är framför allt genom levande kontakter och kunskap som rasism, nynazism och antisemitism kan motverkas. Museet har nyligen flyttat till nya lokaler i Gamla Stan. Liberalerna vill stötta Judiska museet, dess viktiga upplysningsarbete, och bevarande av kulturarv.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.