Se alla
Liberalerna Älvsjö-Hägersten

Älvsjö

Älvsjö ska vara tryggt, trivsamt och grönt

Ett tryggare Älvsjö
Våra ungdomar ska känna sig trygga i Älvsjö, och vi ska känna oss trygga när de är ute på kvällarna. Ingen ungdom ska känna oro att utsättas för rån eller annan brottslighet. Därför vill vi se en utvecklad samverkan mellan socialtjänstens fältassistenter, föräldrar, och skola.

Bevara Älvsjö villastad
Älvsjö villastad tillför unika kulturhistoriska värden i vår stadsdel. Villastaden får inte byggas sönder och all utveckling måste ske varsamt. Trädgårdarna och våra grönområden skall värnas och bidrar till biologisk mångfald. Grönskan ger oss också bättre motståndskraft mot skyfall och värmeböljor.

Utveckla Älvsjö Centrum
Älvsjö Centrum har en fantastisk potential som ska utvecklas! Stationen ska bli renare, tryggare och snyggare. Många aktörer ansvarar för olika områden men pratar inte alltid med varandra. Liberalerna vill att stadsdelen tar initiativ till en starkare samverkan kring Älvsjö centrum.