Psykisk ohälsa hos unga

Att stärka både den fysiska och psykiska hälsan är centralt för elevernas välmående och förmåga att tillgodogöra sig kunskap. Den psykiska ohälsan växer, särskilt bland unga personer i skolåldern.

Vår politik

  • Varje skola ska ha ett fungerande elevhälsoteam med tillgång till skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare och specialpedagogisk kompetens.
  • Elever ska alltid skyndsamt få komma i kontakt med elevhälsoteamet efter att kontakt har sökts.
  • Det är avgörande att landstingets verksamheter, såsom barn- och ungdomspsykiatrin, samarbetar med skolan och erbjuder stöd när så behövs.
  • Liberalerna vill satsa ytterligare resurser på det förebyggande elevhälsoarbetet, inte minst vad gäller förebyggande av psykisk ohälsa
EN GOD TILLGÅNG TILL ELEVHÄLSAN FÖR ALLA ELEVER

Varje skola ska ha tillgång till elevhälsans alla kompetenser, i form av skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Att den psykiska ohälsan växer är alarmerande och alla skolor behöver arbeta förebyggande. Vi vet också att en god skolmiljö, med trygghet och studiero, och tydlighet förebygger psykisk ohälsa i viss mån. Skolan ska ha den bästa arbetsmiljön för att främja kunskap och förebygga ohälsa. För den som behöver det ska elevhälsan finnas tillgänglig på varje skola.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.