Språkförskolor

Att kunna svenska är en biljett in i det svenska samhället. Barn som kan svenska klarar skolan
bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar.
Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända ökar barnens chanser att klara skolan.

Vår politik

  • Obligatorisk språkförskola för alla barn till nyanlända från tre år, minst 15 timmar i
    veckan.
  • Satsa på förskolan och dess roll för barns språkutveckling i svenska.
  • Staden ska arbeta uppsökande för att få fler barn till nyanlända till förskolan.
SPRÅKFÖRSKOLA – MER SVENSKA FÖR NYANLÄNDA BARN

Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. Förskolan är bra för alla barn men fyller
en särskild roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är
svensktalande. Liberalerna vill att fler barn till nyanlända ska få gå i förskolan för att få träna
svenska. Om barnen går på förskolan blir det lättare för föräldrarna, särskilt kvinnorna, att ta
viktiga steg för att få jobb istället för att isoleras i hemmet. När rätten till förskola för barn till
arbetslösa infördes, ökade föräldrarnas jobbchanser, särskilt kvinnornas. Vi är övertygade om
att en obligatorisk språkförskola kommer att bidra till att fler nyanlända kvinnor får jobb.

MER SVENSKA I FÖRSKOLAN

Förskolans läroplan måste tydligare betona förskolans roll för barnets språkutveckling i
svenska. Liberalerna vill också satsa på att öka kompetensen i förskolan om barns
språkutveckling.

FLER NYANLÄNDA BARN TILL FÖRSKOLAN

Alla barn måste bjudas in för att aktivt välja förskola. Det kan bidra till att fler barn kommer
till förskolan. Dessutom måste staden på olika sätt arbeta uppsökande för att få fler barn till
nyanlända, oavsett ålder, till förskolan.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.