SFI

SFI är en väsentlig del av stadens ansvar för mottagandet av nyanlända. Kunskaper om svenska
språket och det svenska samhället är nyckeln till integration. Individens behov av språkutbildning
för att förverkliga sin framtidsdröm ska vara utgångspunkten i stadens SFI-organisation.

Vår politik

  • Antalet SFX-utbildningar ska öka och bli mer nivåanpassade.
  • Utveckla yrkessvenska för invandrare.
  • Gör SFI-utbildningen mer flexibel för föräldralediga.
  • Pengsystem inom SFI.
SFX-utbildningar och yrkessvenska

SFX-utbildningarna som bedrivs i samarbete med andra stockholmskommuner är ett positivt
exempel på hur mottagande kan hänga ihop med en tydlig inriktning mot jobb. Inriktningen
mot bristyrken gör att fler kan komma i arbete. Yrkessvenska för invandrare ska utvecklas.
Genom skarpare jobbfokus och bättre målgruppsanpassning kommer fler ut i jobb.
Utbildningarna bör utvidgas med fler studievägar.

Gör SFI-utbildningen mer flexibel

SFI ska erbjudas för föräldralediga på kvartsfart. SFI för föräldralediga ska vara lokaliserade
till öppna förskolor, med fördel de förskolor som är introduktionsförskolor. Undervisningen
ska ske på dagtid med möjlighet att ta med barn. Det ska handla om kurser med intag och
anmälan, det vill säga inte sporadisk medverkan utan ett tydligt kunskapsresultatsperspektiv.

Pengsystem

Precis som inom övrig utbildning är rätten att välja viktig inom vuxenutbildningen. För att
öka likvärdigheten, höja kvaliteten och förbättra tillgängligheten i hela staden ska
vuxenutbildning, inklusive SFI, bedrivas genom auktorisering och en ”peng” så att de
studerande kan välja mellan fler aktörer och yrkesinriktningar. Hög kvalitet ska vara en
förutsättning för att få auktorisering.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.