Integration

En liberal integrationspolitik ger var och en de verktyg som behövs för att växa, försörja sig
själv och fullt ut delta i det svenska samhället. Därför vill vi fokusera på en arbetsmarknad
som öppnas för fler och en skola som ger alla barn förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Vår politik

  • Ett nytt jobbtorg för validering av nyanländas kunskaper bör inrättas.
  • Antalet SFX-utbildningar ska öka och bli mer nivåanpassade.
  • Utveckla yrkessvenska för invandrare.
  • Inträdesjobb för unga och nyanlända.
  • Stockholm ska införa en integrationspakt.
Jobbtorg för validering

Ett nytt jobbtorg för validering av nyanländas kunskaper bör inrättas. Jobbtorget ska
samverka med Arbetsförmedlingen, yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet och
branschorganisationer för att underlätta för nyanlända att snabbt komma i jobb. Detta gäller
inte bara universitetsutbildningar utan också praktiska yrkeskunskaper som kan valideras av
experter inom det yrket.

SFX-utbildningar och yrkessvenska

SFX-utbildningarna som bedrivs i samarbete med andra stockholmskommuner är ett positivt
exempel på hur mottagande kan hänga ihop med en tydlig inriktning mot jobb. Inriktningen
mot bristyrken gör att fler kan komma i arbete. Yrkessvenska för invandrare ska utvecklas.
Genom skarpare jobbfokus och bättre målgruppsanpassning kommer fler ut i jobb.
Utbildningarna bör utvidgas med fler studievägar.

Inträdesjobb

Stockholms stad ska införa inträdesjobb, en förenklad anställningsform för unga upp till 23 år
utan gymnasieexamen och nyanlända. Syftet är att göra det lättare för de som står långt från
arbetsmarknaden att få ett första jobb. Inträdesjobb har en lägre ingångslön och tre tiondelar
av arbetstiden ska gå till utbildning eller att lära sig arbetet.

Integrationspakt

Stockholms stad ska initiera en integrationspakt i samverkan med näringslivet och berörda
offentliga verksamheter. Fokus ska ligga på insatser såsom mentorskap, förebilder, integration
och ökade anställningar av människor med utländsk bakgrund.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.