Vuxenutbildning

Varje människa ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och
färdigheter under hela livet. Därför krävs inte bara en bra skola för barn och ungdomar, utan
också en väl utvecklad vuxenutbildning.

Vår politik

  • Fler utbildningar inom bristyrken.
  • Pengsystem inom vuxenutbildningen.
Fler utbildningar inom bristyrken

Staden ska fokusera på att skapa fler vuxenutbildningsmöjligheter inom bristyrken. För att öka
andelen som väljer yrkesprogram krävs en väl utvecklad samverkan med branschorganisationerna
och att fler utbildningar bedrivs i företagens eller branschens regi. Antalet lärlingsplatser inom
vuxenutbildningen ska öka.

Pengsystem inom vuxenutbildningen

Precis som inom övrig utbildning är rätten att välja viktig inom vuxenutbildningen. För att
öka likvärdigheten, höja kvaliteten och förbättra tillgängligheten i hela staden ska
vuxenutbildning, inklusive SFI, bedrivas genom auktorisering och en ”peng” så att de
studerande kan välja mellan fler aktörer och yrkesinriktningar. Hög kvalitet ska vara en
förutsättning för att få auktorisering.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.