Valfrihet

Varje människa ska ha så stora möjligheter att forma sitt eget liv som möjligt. För att varje
människa ska kunna påverka sitt liv så långt som möjligt krävs valfrihet i välfärden. I
Liberalernas Stockholm är det alltid den enskilde som bestämmer över sitt liv, inte
politikerna.

Vår politik

  • Försvara valfriheten: rätten att välja och likabehandling av verksamheter.
  • Valfrihet med pengsystem ska finnas inom all utbildnings- och omsorgsverksamhet.
  • Stärk kvaliteten med tuffa kvalitetskontroller.
Försvara valfriheten

Olika pedagogiska inriktningar, ledarskap och metodik skapar en mångfald av olika
alternativ. Det avgörande ska vara verksamhetens kvalitet, inte vem som driver den. Därför
bör inte vinstbegränsningar införas som innebär stora hinder för de företag, föräldrakooperativ
och ekonomiska föreningar som bedriver verksamheten.

Valfrihet inom fler verksamheter

I upphandlade verksamheter ska lagen om valfrihet (LOV) användas i så stor utsträckning
som möjligt för att få en ökad bredd av utförare och underlätta för mindre företag att etablera
sig i Stockholm. Stockholms stad ska också se till att alla verksamheter, fristående som
kommunala, har likadana villkor.

Stärk kvaliteten

Valfriheten måste gå hand i hand med tuffa kvalitetskontroller. Oseriösa utförare ska kastas
ut. Kvalitetsbedömningar måste fokusera mindre på pappersarbete och mer på det faktiska
mötet med människan.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.