Näringslivspolitik

Stockholm är Sveriges ekonomiska motor. Här finns kreativitet, utvecklingskraft och en
internationell puls som syresätter hela landet. När Stockholm växer stärks välfärden.
Sveriges och Stockholms välstånd byggs av företagsamma människor.

Vår politik

  • Främja företagsetableringar i hela staden.
  • Ta fram ett näringslivsprogram och starta ett näringslivsråd.
Fler platser för företagsetablering

En strategi kring företagsetableringar bör tas fram och ingå i stadens övergripande planering
för sammanhängande service, kommunikationer, företagande och bostäder. Det är viktigt att
olika typer av företag och arbetsplatser, liksom service, finns spritt över hela Stockholm för
att bland annat motverka onödiga och tidskrävande resor. I företagsområden ska
markanvändningen bli mer flexibel. I dag kan lokaler stå tomma, trots att det finns intresse för
dem, på grund av att de har bygglov för en väldigt specifik verksamhet. Det är ett onödigt
slöseri.

Näringslivprogram och näringslivsråd

Stockholms stad måste föra en sammanhållen och långsiktig näringslivspolitik, för att
Stockholms företag ska kunna verka långsiktigt och för att staden ska vara en aktiv och
förutsägbar part i stadens näringslivsutveckling. Här brister staden i stora drag idag. För att
förbättra situationen vill Liberalerna att staden ska ta fram ett näringslivsprogram. Till
programmet ska tydliga mål sättas, vilka alla ska syfta till att stadens företagsklimat ska
förbättras. Staden ska också årligen redovisa den affärsverksamhet som bedrivs i konkurrens
med det privata näringslivet. Staden ska också inrätta ett näringslivsråd, där företagare och
politiker regelbundet kan mötas och diskutera gemensamma problem och lösningar.
Näringslivsrådet ska vara involverat i framtagandet och uppföljningarna av stadens
näringslivsprogram.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.