Arbetskraftsinvandring

Många av de regler som hindrar Stockholms företags tillväxt beslutas på ett nationellt plan,
men har särskilda konsekvenser för Stockholms stad som landets tillväxtmotor. Bristen på
kvalificerad arbetskraft förhindrar för företag att växa, eller till och med fortsatt verka.
Dagens regelverk kring arbetskraftsinvandring måste ses över.

Vår politik

  • Enkla regler och korta väntetider för arbetskraftsinvandring.
  • Stoppa kompetensutvisningarna.
  • Låt skatteverket ta över arbetstillstånden.
Snabbt och enkelt

Det måste gå snabbt och vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder. Och
det måste vara attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige. Därför måste
ansvariga myndigheter se till att det gå snabbt och enkelt att hantera arbetskraftsinvandringen
till Sverige på ett rättssäkert sätt.

Stoppa kompetensutvisningarna

Människor som nu arbetar och gör rätt för sig ska inte utvisas på grund av stelbenta regler
som att man tjänat någon hundralapp för lite. Liberalerna driver på för att ändra lagen. Mindre
misstag, av till exempel en tidigare arbetsgivare, ska inte leda till att människor tvingas lämna
Sverige.

Låt skatteverket ta över arbetstillstånden

Det måste vara enkelt och snabbt att söka och få arbetstillstånd för den arbetskraft företagen
behöver. Därför bör skatteverket ta över hanteringen av arbetstillstånden.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.