Jobbtorg

Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Jobbtorgen har varit historiskt
framgångsrika och är en viktig del av att hjälpa individer från försörjningsstöd till arbete eller
utbildning. Liberalerna vill göra det enklare för fler att få sitt första jobb.

Vår politik

  • Stärk jobbtorgen.
  • Satsning på jobbtorg för unga.
  • Ett nytt jobbtorg för validering av nyanländas kunskaper bör inrättas.
  • Ta fram ett stadsövergripande program för sysselsättning.
Stärk jobbtorgen

Jobbtorgen har historiskt varit framgångsrika på att hjälpa individer gå från försörjningsstöd
till arbete eller utbildning. För att återupprätta det framgångsrika arbetet måste huvudfokus
återigen vara att få varje individ i arbete. Stockholms stad behöver ett långsiktigt
förhållningssätt och en tydlig strategi för att få alla individer i arbete, där jobbtorgen bör vara
en av de viktigaste verksamheterna.

Satsning på jobbtorgen för unga

Ungdomar som saknar gymnasieutbildning står idag långt från arbetsmarknaden, samtidigt
som det är avgörande att de snabbt kan påbörja sitt yrkesliv. De behöver inte tillfälliga projekt
eller tandlösa garantier, utan möjlighet till riktiga jobb. Alla insatser ska riktas mot åtgärder
där unga får kontakt med yrkeslivet och yrkeserfarenhet.

Jobbtorg för validering

Ett nytt jobbtorg för validering av nyanländas kunskaper bör inrättas. Jobbtorget ska
samverka med Arbetsförmedlingen, yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet och
branschorganisationer för att underlätta för nyanlända att snabbt komma i jobb.

Stadsövergripande program för sysselsättning

Idag finns det riktlinjer för när och med vilket belopp ekonomiskt bistånd ska beviljas, men
det finns inget sammanhållet program som beskriver stadens strategier för att i samverkan
med andra aktörer få människor att gå från bidrag till egen försörjning. Det vill Liberalerna
ändra på.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.