Företagsklimat

Stockholms företagsklimat rasar i Svenskt Näringslivs rankning. Sedan den rödgrönrosa
majoriteten tog över makten har Stockholm gått från plats 22 (innan majoritetsskiftet), till
plats 123 år 2017. Det duger inte.

Vår politik

  • Ta fram ett näringslivsprogram.
  • Starta ett näringslivsråd.
  • Företagare ska ha en egen kontaktperson och få ett bra bemötande av staden.
Näringslivprogram och näringslivsråd

Stockholms stad måste föra en sammanhållen och långsiktig näringslivspolitik, för att
Stockholms företag ska kunna verka långsiktigt och för att staden ska vara en aktiv och
förutsägbar part i stadens näringslivsutveckling. Här brister staden i stora drag idag. För att
förbättra situationen vill Liberalerna att staden ska ta fram ett näringslivsprogram. Till
programmet ska tydliga mål sättas, vilka alla ska syfta till att stadens företagsklimat ska
förbättras. Staden ska också årligen redovisa den affärsverksamhet som bedrivs i konkurrens
med det privata näringslivet. Staden ska också inrätta ett näringslivsråd, där företagare och
politiker regelbundet kan mötas och diskutera gemensamma problem och lösningar.
Näringslivsrådet ska vara involverat i framtagandet och uppföljningarna av stadens
näringslivsprogram.

Ett bra bemötande

Åtta av tio företag har varit i kontakt med staden. Att det mötet är av god kvalitet och att
bemötandet är bra är av största vikt för företagen. Företagare ska inte skickas runt mellan
olika instanser, utan erbjudas en kontaktperson som tar helhetsansvaret för företagets
kontakter med kommunen. Liberalernas mål är dock att kontakten med staden ska bli så enkel
att inget särskilt stöd behövs.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.