Företagsområden

Stadens viktigaste uppdrag för att förbättra företagsklimatet är att säkerställa en god infrastruktur
och underlätta kompetensförsörjning för Stockholms företag liksom för medborgarna i stort. Vi
måste säkerställa att det finns välfungerande företagsområden för alla slags företag.

Vår politik

  • Främja företagsetableringar i hela staden.
  • Staden ska arbeta med alla tillgängliga verktyg för att tillåta en mer flexibel
    markanvändning i företagsområden.
  • Fler branschkluster.
  • Bättre förutsättningar för huvudkontor och forskningscentra.
Fler platser för företagsetableringar

En strategi kring företagsetableringar bör tas fram och ingå i stadens övergripande planering
för sammanhängande service, kommunikationer, företagande och bostäder. Det är viktigt att
olika typer av företag och arbetsplatser, liksom service, finns spritt över hela Stockholm för
att bland annat motverka onödiga och tidskrävande resor. I stadens företagsområden ska
markanvändningen bli mer flexibel. I dag kan lokaler stå tomma, trots att det finns intresse för
dem, på grund av att de har bygglov för en väldigt specifik verksamhet. Det är ett onödigt
slöseri.

Fler branschkluster

Stockholms mark ska utnyttjas bättre för att främja nyföretagande. Branschkluster skapar
förutsättningar för att ett helt ekosystem för en bransch, med bred konkurrens och flera olika
underleverantörer, kan samlas och utvecklas på en och samma plats. Dessa bör etableras över
hela staden.

Bättre förutsättningar för huvudkontor och forskningscentra

Stockholms företagsklimat ska vara globalt attraktivt för storföretagens huvudkontor och
forskningscentra. För att uppnå detta krävs det att Stockholm stad aktivt arbetar för att
tillgodose behov av infrastruktur och spetskompetens.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.