Särskola

Kunskap är biljetten vidare i livet. Liberalerna vill att alla barn ska ha rätt att lära och
utvecklas. Särskolan ger elever med utvecklingsstörning möjlighet att studera efter
egna förutsättningar. Det ska alltid ske en utredning innan placering på särskola. Vi
vill utveckla och förbättra särskolan.

Vår politik

  • Grundsärskolans kunskapsuppdrag ska vara tydligt.
  • Rätten till en god utbildning i grundsärskolan ska upprätthållas.
  • Gymnasiesärskolans kunskapsuppdrag ska utvecklas och stärkas.
GRUNDSÄRSKOLANS KUNSKAPSUPPDRAG

Grundsärskolans kunskapsuppdrag ska utvecklas och stärkas. Höga förväntningar
ska ställas på alla elever och utbildningen ska vara anpassad efter varje elevs
förmåga och behov. Det är mycket viktigt med utbildade speciallärare och
specialpedagoger för denna skolform. Förstelärartjänster ska också komma
grundsärskolan till del. Elever i särskolan ska ha samma rätt som andra elever att
välja skola. Elevens rätt till utbildning måste säkras och varje elev ska ha en tydlig
utvecklingsplan. Språket är grundläggande.

GYMNASIESÄRSKOLA

Gymnasiesärskolans kunskapsuppdrag ska utvecklas och stärkas. Höga
förväntningar ska ställas på alla elever och utbildningen ska vara anpassad efter
varje elevs förmåga och behov. Det är mycket viktigt med utbildade speciallärare och
specialpedagoger för denna skolform. Elever i särskolan ska ha samma rätt som
andra elever att välja skola. Ökad samverkan ska ske mellan gymnasiesärskolan och
arbetsmarknadsnämnden i syfte att fler personer ska ges möjlighet att komma ut på
den ordinarie arbetsmarknaden. Samverkan med företag och andra organisationer
för att skapa fler praktikplatser och feriearbeten ska likaså öka. Stockholms stad
måste arbeta för att fler ungdomar från gymnasiesärskolan ska komma i
egenförsörjning.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.